www.praha6.cz
email

Budiž světlo!

Věž evangelického kostela vpražských Střešovicích se konečně rozsvítila. Kostel je moderní kulturní památkou díky svému autorovi, architektu Bohumíru Kozákovi.

Podle jeho návrhu prosklený vrchol věže připomíná lucernu, kterou broučci spisovatele a evangelického faráře Jana Karafiáta svítili dobrým lidem.

Jenomže krátce po dokončení kostela vroce 1939 válečné poměry nedovolily osvětlení realizovat. V50. letech pak věž kostela obsadil útvar Civilní obrany, faráři i členům sboru zakázal přístup do věže a vybudoval vní železobetonovou pozorovatelnu. Pravděpodobně bez posouzení statika a bez stavebního povolení a docela jistě bez souhlasu majitele, Farního sboru českobratrské církve evangelické.

Lucerna se zdála být definitivně pohřbena. Naštěstí nikoli víra a odhodlání zdejších evangelíků, kteří nepřízeň režimu přestáli, a dnes je jim kostel malý.

Díky finanční pomoci Městské části Praha 6 se podařilo technologicky náročným postupem železobetonový skelet demontovat. A – jak symbolické – právě 25. února, vden výročí komunistického převratu vroce 1948, se světlo lucerny znovu rozzářilo.


Pavel Pokorný

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz