www.praha6.cz
email

Který zvás je ten Schelinger?, ptá se nová výstava Popmusea

K výročí nedožitých šedesátin zpěváka Jiřího Schelingera, třicet let po jeho tragické smrti, připravilo Popmuseum vKC Kaštan výstavu mapující „život, dílo a dobu“ jednoho z nejvýraznějších hlasů vhistorii české a slovenské pop music.

Výstava snázvem „ Který zvás je ten Schelinger?“ (název je zasvěcencům jistě povědomý) mapuje život a písně Jiřího Schelingera „od Šlapacího kola kZemětřesení“. Zároveň dokumentuje jeho „život po životě“: posmrtná vydání jeho nahrávek, projekty kjeho poctě, zvukové i obrazové dokumenty. Pomocí mnohdy unikátních exponátů zmuzejních i soukromých sbírek dokumentuje život a tvorbu Jiřího Schelingera a sleduje stopu, kterou zanechal a zanechává v českém popu a rocku.

Součástí výstavy je Schelingerova akustická kytara, sametový oblek a další zpěvákovy osobní předměty.

Výstavu lze navštívit do 29. května od středy do neděle vždy od 16 do 20 hod. Více informaci na www.popmuseum.cz, 776141531–2, 605 369 286.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz