www.praha6.cz
email

Hosté ZŠ Emy Destinnové

Jak všichni víte, naše třída 3. A. pořádá různé akce. Jedna z nich byla s Kateřinou Neumannovou 4. 4. 2002.

 

Myslím, že to bylo velmi zajímavé. Kateřinu jsme zasypali otázkami a na všechny nám odpověděla. Přinesla i bronzovou medaili a nechala nás, abychom se na ni podívali. Já osobně jsem si myslel, že to bude nuda. Ale když Katka řekla 3 věty, tak mě to začalo hodně bavit a myslím, že to bavilo i 7. třídu, paní ředitelku, paní učitelku i paní Splítkovou, která tam s námi byla. Toto všechno trvalo docela dlouho – 45 minut. Byl tam s námi i pan Bažant, který to trochu komentoval a ptal se s námi Kateřiny Neumannové. Katka se pořád usmívala, a tak se mi zdálo, že se pořád zlepšuje, i když netrénuje. Chtěl bych poděkovat Katce.     Jonáš Typolt

Beseda s Alešem Valentou. Když Aleš Valenta přišel, říkal jsem si, že bude velká legrace. A taky byla. Tím jsem zjistil, že má velký smysl pro humor. V každé jeho odpovědi bylo trochu vtipu. Ukázal nám také salto. Dozvěděl jsem se o akrobatickém lyžování hodně. Třeba to, že trénují v létě tím, že skáčou do vody i s lyžemi. Ještě než odešel, vyfotil se s naší třídou u nás ve třídě.   Martin Starý, žák 3. A

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz