www.praha6.cz
email

Školy z Prahy 6 mají nejlepší angličtinářky

Nadační fond Prague Post vyhlásil pět nejlepších učitelů angličtiny.

Ocenění The Best Teacher of English pro rok 2011 získaly hned dvě učitelky z Prahy 6 Mgr. Barbora Müller Dočkalová ze ZŠ Marjánka a Ing. Eva Jeřábková ze ZŠ a MŠ nám. Svobody 2. Nejlepší učitelé se vybírali ze základních a středních škol zcelé republiky.

Oceněné angličtinářky si získaly odbornou porotu svým koncepčním přístupem k výuce avyužíváním inovativních výukových metod a aktivit. Hodnotila se i jejich schopnost děti motivovat audržet jejich pozornost.

Dramatická výchova i dril

„Paní Müller Dočkalová ze ZŠ Marjánka nás zaujala propojením angličtiny adramatické výchovy,“ vysvětluje Marek Kadlec, jeden z členů hodnotící komise. „Výuka formou prožitku patří k osvědčeným postupům právě u mladších dětí. Děti si slova a fráze daleko lépe zapamatují, pokud je zažívají v nějaké reálné situaci.“ Barbora Müller Dočkalová vyučuje dramatickou výchovu vanglickém jazyce podle metody act and speak, kterou sama rozvíjí, je též organizátorkou mezinárodního festivalu Divadlo jazyků. 

Další z vyznamenaných učitelek, Eva Jeřábková ze ZŠ nám. Svobody 2, při výuce upřednostňuje střídání krátkých aktivit: „Malé děti neudrží pozornost dlouho, proto je učitel musíneustále motivovat a vtahovat do akce.“ Zároveň je podle ní potřeba  střídání aktivit kombinovat s využitím vhodných drilových metod, aby si děti nová slova a fráze lépe zapamatovaly. Eva Jeřábková kromě koncipované výuky angličtiny organizuje zahraniční studijní pobyty a připravuje žáky 9. ročníků na přehlídku Open World.

Hodnotící komise soutěže, organizované již třetím rokem Nadačním fondem Prague Post, vybírala učitele angličtiny ze základních a středních škol celé ČR. Do finálového kola postoupilo 11 kandidátů, které porotci postupně navštívili vjejich školách, aby zhlédli jejich výuku angličtiny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz