www.praha6.cz
email

Knihovnu otevřel spisovatel

Základní škola Bílá otevřela školní knihovnu. Mezi jejími prvními návštěvníky byl slavný spisovatel Ludvík Vaculík, který škole věnoval hned dvě své knihy.

„Již dlouho jsme postrádali knihovnu, která by zároveň sloužila i jako studijní centrum pro žáky i učitele. Vybudovali jsme ji zbývalého školního klubu,“ uvedla ředitelka Maja Bihelerová. Městská část škole přispěla grantem 131 tisíc korun. „Za ty jsme nakoupili část vybavení a hlavně spoustu encyklopedií, naučných knih i beletrie. Zrozpočtu školy jsme zakoupili interaktivní tabuli a pět notebooků, aby mohla knihovna sloužit i jako studijní centrum,“ dodala Bihelerová.

Otevření knihovny zahájil školní soubor Bělásek. Spisovatel Ludvík Vaculík přečetl návštěvníkům fejeton zjedné zdarovaných knih a pobesedoval se čtenáři knihovny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz