www.praha6.cz
email

Trhy se po roce vrátily

První jarní farmářské trhy přilákaly do Dejvic stovky návštěvníků a opět bylo zčeho vybírat.

Nabídka čerstvého pečiva, sýrů, uzenin a především ovoce a zeleniny od domácích dodavatelů vněkolika desítkách stánků uspokojila ty, kteří dávají přednost nákupu od drobných dodavatelů.

Farmářské trhy na Kulaťáku přesně před rokem odstartovaly obrovský zájem o tržiště, která se rozšířila po celé Praze. A tak se o prvních jarních trzích trochu slavilo. Narozeninový dort ve tvaru beránka rozkrájela starostka Marie Kousalíková. Na trhy zavítal i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Nikdo z nás, kteří první trhy připravovali, nečekal takový úspěch," řekl na slavnostním zahájení. „Nápad se osvědčil a já chci ve své stávající funkci podpořit vznik dalších trhů, i mimo hlavní město,“ dodal. Ministerstvo životního prostředí proto vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání žádostí na financování projektů zaměřených na podporu pořádání farmářských trhů v dalších obcích.

Farmářské trhy na Kulaťáku se konají pravidelně každý týden v sobotu od 8 do 14 hodin. Sdružení Farmářské trhy, které pro městskou část zajišťuje organizaci trhů, má připravenu řadu novinek, například školu vaření pod vedením zkušených šéfkuchařů, představování regionálních novinek a o nadcházejících sobotách hlavně pestrou velikonoční nadílku.


Iva Hüttnerová pomohla rozkrájet narozeninový dort.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz