www.praha6.cz
email

Tonda je pokřtěn a zahájí ražbu

První razící štít, který zVypichu bude razit prodloužené metro A do Dejvic, začne brzy ukusovat první metry horniny. Ještě předtím 900 tunový stroj pokřtili představitelé hlavního města, Prahy 6 i dodavatelských firem stavby. Jmenuje se Tonda a časem se kněmu přidá i Adélka.

Jména pro stroje vybrali malí pacienti z Kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole, jejichž obrázky ozdobily začátek razicí štoly.

Plnoprofilové razicí štíty budou razit většinu traťových tunelů na 6134 m dlouhém úseku prodloužení metra. Délka jednoho stroje přesahuje 100 metrů a průměr čelního štítu činí 6 metrů.

Slavnostního křtu se zúčastnila starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, která znovu připomněla význam stavby metra pro dopravu v Praze 6. Po jejím dokončení se významně uleví Vítěznému náměstí, zlepší se dopravní obslužnost jednotlivých čtvrtí Prahy 6 a městská část získá rychlé propojení smotolskou nemocnicí, která je spádovou pro dětské pacienty z Prahy 6.Všichni přítomní se shodli na přání, aby stavba byla dokončena vroce 2014, jak je plánováno.

Díky obřím strojům se do Čech poprvé dostává metoda TBM – EPB (Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance), která je díky své šetrnosti vhodná pro ražby vměstských aglomeracích. Princip prací je odlišný od klasické ražby pomocí trhacích prací či bagrů a fréz a postupného zajišťování výrubu a následné montáže výztuže. Technologie je založena na rozpojování horniny na čelbě tunelu pomocí rotující řezné hlavy.

Rubanina následně prochází do odtěžovací komory, odkud jde pomocí šnekového dopravníku na pásy. Vytěžený prostor je v zadní části štítu ihned zajištěn předpřipraveným železobetonovým ostěním, takže nevzniká žádný volný prostor.


Primátor Svoboda se starostkou Kousalíkovou křtili stroj lodním způsobem, lahev šampaňského roztříštili o jeho stěnu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz