www.praha6.cz
email

Velikonoce v Písecké bráně

Městská část Praha 6 připravila tradiční oslavy Velikonoc v Písecké bráně
10.–25. dubna 2011

Bohatý program začne na Smrtnou neděli vynášením Morany a jejím spálením. Vprůběhu oslav jsou ve velikonočně vyzdobené Písecké bráně pro návštěvníky připraveny rukodělné dílny, kde si mohou vyrobit ozdoby ztradičních materiálů za pomoci odborných lektorů. Dále jsou připraveny ukázky lidových řemesel, vystoupení dětských i profesionálních souborů, výstava o velikonočních zvycích, obyčejích a tradicích, občerstvení a soutěže.

PROGRAM:

10. 4. SMRTNÁ NEDĚLE pro všechny

 13–17 hod. Velikonoční dílny
 15 hod. Zahájení Velikonočních oslav starostkou MČ Praha 6 Marií Kousalíkovou
 15.15 hod. Vynášení Morany – průvod a přivítání jara sdětským souborem Sedmihlásek
 18 hod. Svěcení jara sJaroslavem Svěceným – beseda soblíbeným hudebním virtuosem spojená sukázkou jeho umění

13. 4. a 14. 4.

 9–12 hod. Velikonoční dílny pro školy

14. 4.

 16.30 hod. Vystoupení souboru Myš & Maš – originální písničky pro děti, zejména předškolního věku

17. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE

 13–17 hod Velikonoční dílny

21. 4.  ZELENÝ ČTVRTEK pro seniory

 16.30 hod. Pašije – jarní písně – vystoupení souboru Chorea Bohemica shostem Veronikou Žilkovou

24. 4. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

25. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Na všechny akce vstup volný

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz