www.praha6.cz
email

Němečtí studenti se seznámili s radnicí i s češtinou

Starostka Marie Kousalíková a další zástupci Prahy 6 přivítali na radnici studenty zněmeckého Bayereuthu, kteří jsou v Praze 6 na dvoutýdenním výměnném studentském pobytu.

Ten organizuje soukromá Anglo-německá obchodní akademie v Břevnově. Studenti pobývají vrodinách, seznamují se sčeským prostředím i jazykem a v rámci praxe vykonávají ekonomicko-administrativní práce na ruzyňském letišti a vsupermarketu na Zličíně.

„Jediné bariéry, které dnes vEvropě máme, jsou jazykové. A právě tyto pobyty nám umožňují je překonávat,“ řekla starostka Kousalíková u přivítání studentů, kteří si také prohlédli budovu radnice. Snahu studentů seznámit se sčeštinou ocenil i rada velvyslanectví SRN Ingo von Voss. „V Čechách už každý nerozumí německy, jak bylo zvykem. A je třeba pěstovat konverzaci i vjiných jazycích, než jen vangličtině,“ řekl stím, že studenti by se také kromě rozšíření profesních znalostí měli vzájemně naučit otevřenosti vůči cizincům. Výměnný pobyt studentů zpohraničního Bayereuthu organizuje Anglo-německá obchodní akademie podruhé. Její studenti na oplátku pobývají vrodinách v Německu. Letos jich pojede 6.

Praha 6 dlouhodobě podporuje jazykové vzdělávání i na školách, které sama zřizuje. Za pomoci grantového programu Letiště Praha financuje značnou část nákladů na dopravu vrámci výměnných pobytů školáků vpartnerských městech.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz