www.praha6.cz
email

Čestní občané se sešli u jednoho stolu

Tradiční novoroční svačina s čestnými občany Prahy 6 se letos nesla v duchu loučení se starostou Chalupou. Ten se v roli starosty setkal s čestnými občany naposledy. Gratulace patřily armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi, který 8. ledna oslavil 93. narozeniny a stále ohromuje své okolí vitalitou a bystrým rozumem.

Starosta Tomáš Chalupa popřál nejen jemu, ale všem přítomným hodně zdraví a připomenul jim, že jsou vzorem i inspirací. Všichni společně vzpomenuli na vloni zesnulou Dagmar Nebeskou, která řadu čestných občanů opustila. V inspirujícím prostředí Pelléovy vily se sešli Jiří Anderle, Jiří Suchý, Jiří Navrátil, vdova po slavném letci Hana Fajtlová, Jiří Stránský, své zesnulé muže zastoupily Libuše Špačková-Benešová, Ludmila Wichterlová a Anna Konopásková, dorazil Jan Malý, Jana Seifertová, Eva Dušková a nově se připojili Oldřich Kulhánek a Eva Pilarová. Odpolední svačině a přátelskému povídání plnému židovských vtipů a veselých historek byli přítomni i další zástupci radnice.


Generál Tomáš Sedláček přijímal gratulace. V lednu oslavil 93. narozeniny.

 
Čestní občané Prahy 6 se v hojném počtu sešli na tradiční novoroční svačině v Pelléově vile.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz