www.praha6.cz
email

Antisprejerový program zabírá

Program Prahy 6 zaměřený na boj se sprejery přináší první výsledky. Obecní domy jsou vyčištěny, funguje telefonní dispečink, policie disponuje mnohem větším objemem informací a vykazuje i výsledky.

S tímto shrnutím proběhla v listopadu porada všech zainteresovaných organizací a firem u zástupce starosty Tomáše Chalupy, který má celý projekt na starosti. Jak jsme již v Šestce informovali, první etapa projektu skončila v září, kdy byly ze všech obecních domů jednorázově odstraněny graffiti, od té doby začaly fungovat telefonní dispečinky a byla zřízena non-stop servisní služba. V rámci ní pak bylo do listopadu odstraněno dalších zhruba 800 m2 nových nástřiků. Zároveň bylo víc jak 27 tisíc m2 fasád ošetřeno antisprejerovým nátěrem. V rámci telefonních linek pak byla přijata celá řada podnětů, v průměru 6 až 10 týdně.

Jak ale tvrdí Chalupa, „zájem občanů není takový, jak jsme očekávali. Celý systém je založen na tom, že nástřik je odstraněn do několika hodin po jeho nanesení. Občané však poškození hlásí až s velkým zpožděním, chtěl bych je proto všechny vyzvat, aby byli ke svému okolí více pozorní a jakmile vyjdou ráno z domu, který byl přes noc postříkán, aby okamžitě volali na některé ze známých čísel.”

Při velikosti území a počtu domů totiž není v moci úřadu ani správců domů denně stav kontrolovat. Z pracovní porady proto také vyplynulo rozhodnutí, že do všech obecních domů budou do poloviny prosince umístěny cedulky s uvedením telefonních čísel na příslušný dispečink, buď organizace SNEO se záběrem pro celé území, nebo pro jednu ze dvou specializovaných firem, které mají Prahu 6 rozdělenu.

Antisprejerový program – dispečink
35 35 69 44 – všechny obecní domy
71 74 72 09 – obecní domy Petřiny, Bubeneč, Dejvice
78 11 433    – zbylá část území

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz