www.praha6.cz
email

12 let na radnici

Ministr a poslanec Tomáš Chalupa (ODS) vedl radnici městské části od roku 2002, předchozí čtyři roky byl jejím místostarostou pro oblast financí, investic a bezpečnosti.

Během svého působení v šesté městské části podporoval stavbu metra a podílel se na prosazení vedení trasy na letiště v Ruzyni.

Více než šest tisíc obyvatel Prahy 6 a jejich rodin mělo možnost zprivatizovat byty.

Za jeho vedení došlo k zvětšení městské části, když obyvatelé dolního Sedlce požádali o připojení k naší městské části.

V době jeho starostování Praha 6 investovala nejvíce peněz do oprav obecního majetku, kterým jsou školy, školky, chodníky a parky a do péče o něj. Prosadil dotace školákům na jazykové kurzy v zahraničí a příspěvek na výuku cizích jazyků na základních školách. S přispěním kamerového systému a práce strážníků byla Praha 6 nejbezpečnější městskou částí.

Jeho kritici mu vytýkali příliš vstřícný postoj k dopravním stavbám realizovaným v Praze 6 nebo nákladné rekonstrukce některých parků. S nelibostí se setkalo poslední zvýšení obecních nájmů v rámci deregulace v roce 2009.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz