www.praha6.cz
email

Listopadový summit NATO Praze pomůže

Listopadový summit NATO se rychle blíží, a proto jsme položili několik otázek Alexandru Vondrovi, bývalému disidentovi, mluvčímu Charty 77, později velvyslanci ČR v USA a nyní vládnímu zmocněnci pro přípravu summitu.

Co očekáváte od summitu NATO?

Na pražském summitu se bude rozhodovat o otázkách, které posílí naši bezpečnost a ovlivní život milionů lidí ve světě. Agenda summitu je všeobecně určována třemi okruhy, které již na jaře vytyčil generální tajemník Aliance, George Robertson – nové schopnosti, noví členové a nové vztahy, přičemž toto řazení reflektuje i jejich důležitost. Hlavním tématem schůzky tedy bude hledání cest, jakými se Aliance může účinněji bránit hrozbám 21. století, zejména terorismu, šíření zbraní hromadného ničení atd. Následuje rozhodnutí o přizvání nových členů a konečně třetím okruhem budou vztahy s partnerskými zeměmi. Zde je řeč zejména o Rusku, Ukrajině a zemích Středomoří.

Pomůže konání summitu v Praze našemu postavení v NATO?

Praha se stává hostitelem takové schůzky jako vůbec první země za bývalou železnou oponou – a poměrně krátce poté, co jsme byli přijati do Aliance. Fakt, že můžeme takovou schůzku pořádat, znamená, že jsme plnoprávnými členy a že se nikdo nebojí něco takového u nás pořádat. A jestli nám to pomůže? Jistě že ano, a nejen uvnitř NATO. Dokonce i v situaci, která nastala po povodních. Světovými médii proběhly záběry té katastrofy, zničených domů a komunikací, což samozřejmě přineslo i určitou komplikaci. Jestliže díky summitu bude Praha po 48 hodin v centru pozornosti světa na jiné než katastrofické téma, tak nám to například v oblasti cestovního ruchu rozhodně prospěje. Ale také je pro nás dobré, když máme jasný časový limit, do kdy je třeba některé věci dostat do normálu – ten termín konce listopadu a ta schůzka jsou silnou motivací.

Kdy budou zveřejněna bezpečnostní opatření v průběhu summitu a jakým způsobem se o tom bude moci veřejnost dovědět?

Koncepce bezpečnostních a dopravních opatření se nyní na různých úrovních dokončuje. Je nepochybné, že dvoudenní zasedání budou znamenat velký zásah do života hlavního města. Budeme hostit nejvyšší představitele 46 států a naše odpovědnost je bezpochyby veliká. Občany budeme s dostatečným časovým předstihem informovat prostřednictvím médií, ale také na našich webových stránkách (www.natosummit.cz).
Vzhledem k tomu, že o těchto opatřeních by měli být informováni především Pražané, plánujeme také informační kampaň v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy a městskými částmi, kterých se konání summitu bude nejvíce dotýkat, tedy Prahy 1, 2, 4 a 6.

Jaký doprovodný program v rámci této akce připravujete?

Doprovodné akce, na kterých se podílí naše kancelář v souvislosti se summitem NATO, jsou zaměřeny nejen na širokou, ale i odbornou veřejnost. Cílem více než třiceti akcí je zvýšit informovanost o NATO a zejména plánovaném pražském summitu. Jedná se o nejrůznější besedy a konference, ale také soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ. V době konání summitu se také budou mimo Prahu konat přehlídky armádní výstroje a výzbroje spojené s dynamickými ukázkami zásahových akcí vojenských, policejních a záchranářských jednotek, nebo dokonce s demonstrací nejmodernější letecké techniky. Tyto prezentace zaměřené na propagaci NATO a AČR jsou velmi atraktivní pro nejširší veřejnost a jejich návštěvnost se odhaduje minimálně na dvacet tisíc osob.
Ve stejných dnech se také sejde tzv. „summit mládeže“, kde budou mít vysokoškolští studenti 38 členských zemí ATA, Srbska, Černé Hory a Bosny a Hercegoviny možnost rokovat o bezpečnostní problematice.

Pro širokou veřejnost se připravuje tzv. „Partnerský projekt“, v jehož rámci bude především Pražanům, kteří budou konáním summitu nejvíce zatíženi, v průběhu summitu nabízena řada akcí v podobě zvýhodněných zájezdů a možnosti slev v nejrůznějších obchodních řetězcích, cestovních kancelářích atp.

Partnerský projekt

Po dobu konání summitu NATO budou v Praze zavedena určitá dopravní a jiná omezení. Ministerstvo zahraničních věcí má zájem minimalizovat dopad těchto omezení na širokou veřejnost. Za tímto účelem byl vytvořen tzv. „Partnerský projekt“.

Pod hlavičkou tohoto projektu je snaha nabídnout široké veřejnosti České republiky a zejména Pražanům různé speciálně připravené možnosti, jak trávit období konání summitu. Jedná se jak o zvýhodněné tuzemské či zahraniční zájezdy, tak nákupní slevové akce s doprovodným programem. Výhodněji se bude nakupovat v době konání summitu např. na Zličíně nebo na Černém Mostě, mimo Prahu v nákupních centrech v Liberci, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

K Partnerskému projektu se také připojila cestovní kancelář Čedok, která připravila speciální nabídku pro školy z městských částí, jichž se konání summitu dotýká nejvíce. Stejná firma též připravuje nabídku pro širokou veřejnost, která bude zahrnovat cenově zvýhodněné pobyty v zahraničí i tuzemsku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz