www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

Angličtina je s oceněným programem snazší

Městská část před rokem zakoupila pro základní školy v Praze 6 licenci k programu „Jazyky bez bariér". Program pomáhá při výuce angličtiny zejména dětem s dyslexií, ale i pro ostatní děti je jeho používání motivující. Program, jehož autorkou je Dagmar Rýdlová, byl letos v Norim-berku oceněn stříbrnou medailí INEA 2010.

Užitečný program je dostupný dětem pro školní výuku i domácí přípravu. Jednou ze škol, která s programem intenzivně pracuje je ZŠ Hanspaulka. „Jednoduše geniální program má dvě části. Editor umožňuje vkládat do programu psanou a mluvenou řeč a obrázky, tak je možné připravit jakékoliv učivo. Prohlížeč obsahuje metodické hry, které umožňují probíraná slova a věty nejen vidět a slyšet, ale také osahávat. To pomáhá dětem udržet pozornost a učivo si lépe zapamatovat,“ říká učitelka angličtiny z Hanspaulky Helena Pálenská, která s programem pracuje.

Program Jazyky bez bariér umožňuje kromě vnímání cizího jazyka více smysly i samostatnou multimediální tvorbu. Že je příprava souborů  atraktivní, si žáci čtyř škol ověřili při nedávné konferenci, když zpracovali téma „Anglie očima dětí z Prahy 6“. Tyto a další soubory o Praze 6 lze najít v odkazu „knihovna“ na www.jazyky-bez-barier.cz. V současné době je v ní téměř 300 připravených souborů. Na stránkách je k dispozici i videoprůvodce, který nové zájemce o používání programu zaškolí.

 „Na naší škole jsme použili program i na projektový den. Děti s různým stupněm jazykového nadání práce bavila a vytvořené soubory byly pro ostatní překvapivé a obohacující,“ říká Pálenská.

Podpora jazykového vzdělávání je dlouhodobou prioritou radnice v oblasti základního vzdělávání. „Některým žákům dělá výuka cizích jazyků problémy. Pomocí tohoto programu mají možnost procvičit si slovíčka, fráze a celé věty velmi zábavnou formou,“ říká Ondřej Balatka, radní pro oblast školství. Všechny školy k programu obdržely registrační kód, který je zdarma dostupný učitelům pro školní výuku i dětem pro domácí přípravu. Stažení programu z webových stránek a jeho instalaci zvládnou i samotné děti. O registrační kód mohou požádat informatika nebo angličtináře.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz