www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Demolicí dřevostavby z 50. let, ve které kdysi sídlila mateřská škola, začala stavba nové mateřské školy Bílá hora. Už na začátku příštího školního roku by do ní mohlo chodit sto dětí.

Mateřská škola Velvarská, kterou městská část postavila v loňském roce, uspokojila pouze částečně poptávku po místech v mateřských školách. Už v té době proto radnice plánovala stavbu další. Novostavba mateřské školy Bílá hora je navržena na pozemku mezi ulicemi Za Oborou a Moravanů, v malém Břevnově. Dřevostavba bývalé školky je ve špatném stavebně technickém stavu a byla určena k demolici.

Budova nové školky bude tvořena dvěma částmi: z dvoupodlažního objektu se čtyřmi odděleními pro sto dětí a jednopodlažní hospodářské části s varnou pro přípravu dvou set jídel. Prostory jednotlivých oddělení jsou orientovány směrem k jihu, s výhledem na dětské hřiště a do parku, který městská část zrekonstruovala vloni na podzim. Součástí stavby školky je i celková rekonstrukce zahrady mateřské školy a vybudování dětského hřiště, sadové úpravy, stavba nového oplocení areálu a vybudování nového chodníku v ulici Za Oborou.Budova mateřské školy je podle návrhu architektů kanceláře VHE a spol. jednoduchá, lehce působící stavba s využitím barevných povrchových materiálů a prosklených ploch. Navržené herní prvky využívají v převaze přírodní materiály – dřevo, provazy apod. v barvách odvozených od barevnosti fasád objektu.
Přípravné práce byly zahájeny v prosinci demolicí starého objektu. Zároveň začal v uvedené lokalitě archeologický průzkum. Stavební práce začnou v závislosti na klimatických podmínkách letos na jaře. Náklady na novou školku by měly být 57 a půl milionu korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz