www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Definitivní úpravy v oblasti Hradčanské lze očekávat nejdříve v roce 2012, kdy se očekává dokončení a zprovoznění městského okruhu.

Městská část se ale už nyní zapojuje do diskuze, jak by měla konečná podoba území vypadat. Odbor městského investora pro ni vypracoval návrhy finálních úprav.

Odbor městského investora, který je zároveň investorem stavby městského okruhu, nechal na základě žádosti radnice Prahy 6 zpracovat studii na úpravu lokality Prašného mostu. Studie řeší možnosti úpravy křižovatky na Prašném mostě (Svatovítská ulice s ulicí M. Horákové), a to tak, že buď povede po povrchu přes světelně řízený přechod, nebo podchodem. Požadavkem Prahy 6 v každém případě je, aby zůstalo zachováno pěší propojení centra Prahy 6 s Pražským Hradem. „Studie se momentálně projednává a rozhodne se, které z řešení je nejlepší,“ sdělil René Pekárek, místostarosta zodpovědný za koordinaci strategického rozvoje v Praze 6.

Další studie pak řeší oblast od Špejcharu po Prašný most, kde by povrchová trasa měla sloužit převážně místní dopravě. „Cílem úprav bude zklidnit komunikaci Milady Horákové, zvýšit množství doprovodné zeleně a zlepšit parkovací podmínky pro rezidenty,“ vypočítává základní úkoly úprav Pekárek. Většina dopravního zatížení této lokality by po roce 2012 měla směřovat do tunelů. Praha 6 proto požádala OMI, aby zpracování lokality Špejchar – Prašný most odpovídalo charakteru městské třídy. Společnost Metroprojekt předložila studii o čtyřech variantách, které řeší možnosti využití ulice Horákové pro omezený průjezd individuální dopravy, autobusů i cyklistů, možnosti parkování a případného zúžení komunikace, které by zajistilo bezpečné přecházení. Samozřejmostí je také požadavek MČ Praha 6 na urychlené dobudování výstupu ze stanice metra Hradčanská do prostoru Dejvické třídy. „Rozdíly jsou ve finanční náročnosti úprav a v míře omezení provozu,“ komentuje varianty René Pekárek.  „Všechny varianty ale akceptují návrhy a podmínky Prahy 6. Jejich výhodou je to, že je lze realizovat postupně a povrchovou dopravu tak postupně více omezovat,“ dodal.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz