www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

Školy zapisují do 1. tříd

Zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 budou probíhat od poloviny ledna a potrvají do února.

Letos poprvé přijímá prvňáky všech patnáct základních škol zřízených šestou městskou částí. Každá škola nabízí termín ve dvou po sobě jdoucích dnech v odpoledních hodinách. 

Nabídka škol v Praze 6 je pestrá. Užitečné informace o školách v Praze 6, včetně jejich výukových programů, naleznou rodiče zejména na internetových stránkách jednotlivých škol a na portálu www.jakdoskoly.cz. Na webových stránkách Prahy 6 v oblasti školství je k dispozici „Výstup z evaluace základních škol“, který popisuje školy, hodnotí je a zaznamenává některé statistické údaje.

Při výběru základní školy, na níž bude dítě plnit povinnou školní docházku, nejsou rodiče vázáni místem bydliště. Mohou si vybrat kteroukoli základní školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte vyhláškou hl. města Prahy a zpravidla to bývá škola nejbližší.

U zápisu předloží rodič svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se v doprovodu svého zákonného zástupce dostaví každé dítě, které do 31. 8. 2011 dovrší 6. rok věku. Písemné žádosti o odklad povinné školní docházky na základě doloženého vyjádření poradenského zařízení nebo odborného lékaře může vyhovět ředitel školy.  Děti, které dovrší 6 let věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2011 mohou být výjimečně ke školní docházce přijaty na žádost rodiče, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.

Informace k zápisu poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 181 456).

Termíny pro zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2011/2012

ZŠ Bílá
25. a 26. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
160 00, Dejvice, Bílá 1/1784
www.zsbila.cz

ZŠ Červený vrch
1. a 2. 2. 2011. 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Vokovice, Alžírská 26/680
 www.zscvrch.cz

ZŠ Dědina
25. a 26. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
161 00, Liboc, Žukovského 6/580
www.zsdedina.cz

ZŠ Emy Destinnové
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Bubeneč, nám. Svobody 3/930
www.zsemydestinnove.cz

ZŠ Hanspaulka
1. a 2. 2. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Dejvice, Sušická 29/1000
www.zshanspaulka.cz

ZŠ Komenského
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
169 00, Břevnov, U Děl. cvičiště 1/1100
www.jakomenskeho.cz

ZŠ Marjánka
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 17.30 hod.
169 00, Břevnov, Bělohorská 52/417   www.zsmarjankapraha6.cz

ZŠ Na Dlouhém lánu
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
160 00, Vokovice, Na Dl. lánu 43/555
www.zsdlouhylan.cz

ZŠ nám. Interbrigády
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
160 00, Bubeneč, A. Čermáka 6/1022
www.interbrigady.cz

ZŠ nám. Svobody
24. a 25. 1. 2011, 13.00 – 18.00 hod.
160 00, Bubeneč, nám. Svobody 2/930
www.zs-ns2.cz

ZŠ Norbertov
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
162 00, Střešovice, Norbertov 1/126
www.norbertov.cz

ZŠ Petřiny – jih
27. a 28. 1. 2011, 14.00 – 18.30 hod.
162 00, Břevnov, Šantrochova 2/1800
www.petrinyjih.cz

ZŠ Petřiny – sever
1. a 2. 2. 2011, 13.00 – 18.00 hod.
162 00, Veleslavín, Na Okraji 43/305
www.zspetriny.cz

ZŠ Pod Marjánkou
26. a 27. 1. 2011, 14.00 – 18.00 hod.
169 00, Břevnov, Pod Marjánkou 2/1900
www.zspodmarjankou.cz

ZŠ T. G. Masaryka
19. a 20. 1. 2011, 14.00 – 17.00 hod.
161 00, Ruzyně, nám. Č. povstání 6/511
www.zstgmruzyne.cz


www.jakdoskoly.cz

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz