www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Základní škola Pod Marjánkou nově otevírá první třídy. Od září je bude navštěvovat až padesát prvňáčků. Škola dosud přijímala děti až od třetí třídy, a to po přijímacích zkouškách.

„Škola Pod Marjánkou, která je zaměřena na výuku jazyků, bude mít od září možnost vyučovat děti už od první třídy,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka za Prahu 6, která je zřizovatelem školy a její rozšíření o 1. a 2. třídy podporuje. „V dnešní době, kdy se na jazykové vzdělání klade důraz ve všech školách Prahy 6, a to již od první třídy, ztrácí neúplná škola svoji výlučnost. Naopak je pro ni nevýhodou, že nemůže dát svým žákům plnohodnotné vzdělání již od první třídy,“ dodává radní.

Základní škola Pod Marjánkou s rozšířenou výukou jazyků měla dosud pouze 3. až 9. ročník.  „Všechny děti k nám mohly být přijaty pouze na základě výsledků výběrového řízení,“ říká ředitelka školy Marcela Pácalová. Letos se situace změní. Prvňáčky škola přijímá bez výběrového řízení u zápisu, který se bude konat 26. a 27. ledna. „Do třetích tříd se ještě letos i příští rok budou konat zkoušky. Do třetího ročníku přijmeme po 28 dětech do tří tříd,“ říká ředitelka školy. Po překlenovacím období, kdy se budou přijímat děti do prvních tříd a zároveň budou třeťáci dělat přijímací zkoušky, se stane standardní základní školou se všemi třídami od první do deváté. „Do dvou let bude mít škola plný počet ročníků,“ dodává ředitelka. Zároveň získá svoji vlastní spádovou oblast, kterou bude část Břevnova.

Skutečnost, že ZŠ Pod Marjánkou zahajuje výuku až od 3. třídy a navíc výběrovým způsobem, měla svůj počátek v 60. letech minulého století, kdy se ve škole vyučovala němčina a ruština. Tehdy také děti musely poprvé projít přijímacími zkouškami. Jazyková výuka se postupně rozšířila o angličtinu a před osmi lety o francouzštinu a španělštinu. Model výuky od třetí třídy však v posledních letech ztrácí své opodstatnění. „Množily se nám také dotazy rodičů, proč nemáme první třídy,“ vzpomíná ředitelka Pácalová s tím, že přípravy na přijetí prvňáčků začala již před dvěma lety. „Řešil se například školní vzdělávací program, učebnice a učební pomůcky, kapacita školní družiny.“

Zápis do 1. tříd na ZŠ Pod Marjánkou se koná 26. a 27. ledna od 14 do 18 hodin. Přijímací zkoušky do třetích tříd se uskuteční 18. dubna.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz