www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé Prahy 6 i občané budou mít znovu vlastní jednací sál, kde se budou scházet. Úřad městské části začal poslední fázi rekonstrukce radnice. Tou je přestavba nejvyššího patra.

Rok po stěhování úřadu do zrekonstruované budovy na původní adresu zbývalo v rámci dokončení rekonstrukce úřadu zmodernizovat 7. nadzemní podlaží. V něm nově vznikne sál zastupitelstva, potřebné servisní a komunikační prostory a kanceláře pro odbor technicko-investiční, který dosud sídlil mimo budovu, a odbor informatiky. „K rekonstrukci půdy nemohlo dojít dříve, protože sloužila jako zařízení staveniště při rekonstrukci samotné budovy,“ vysvětlil tiskový mluvčí radnice Martin Šalek.

Sál zastupitelstva bude umístěn v centrální části půdy rovnoběžně s ulicí Čs. armády. Půdní prostor bude zbaven přebytečných konstrukcí, tím se kompletně otevře a propojí v jednu ucelenou polyfunkční místnost. „Koncept rozložení zastupitelů a radních vychází ze starověkých demokratických kruhových prostor. Dispozice vytváří rovnoběžné kruhovité paprsky sezení zastupitelů na straně jedné a radních na straně druhé. Centrem je pak jakási „arena“, kde stojí pult mluvčího,“ říká k uspořádání vznikajícího jednacího prostoru architekt Filip Soukup. „Přípravný výbor, zapisovatelé a další jsou pak rozmístěni okolo této sestavy. Za lavicemi zastupitelů bude pak několik řad židlí pro hosty,“ dodává. Sál bude vybaven nezbytným audio-video zařízením, kvalitním osvětlením a hlasovacím systémem. Vybavení sálu pak umožňuje jeho využití jako přednáškový prostor pro přibližně 100 lidí.Oba odbory úřadu městské části, technicko-investiční a odbor informatiky, pak budou fungovat zcela separátně a budou obsluhovány třetím schodištěm. Za rekonstrukci 7. nadzemního podlaží zaplatí městská část téměř 16,3 milionů korun.

„Stavební práce na modernizaci nejvyššího podlaží byly zahájeny v listopadu a probíhají odděleně od provozu úřadu, takže by občané neměli pocítit žádná omezení při vyřizování svých záležitostí,“ říká tajemník úřadu Václav Pátek. Ukončení stavebních prací je plánováno na únor tohoto roku a první jednání by se v novém sálu mohlo po zkušebním provozu zavedených technologií uskutečnit již v březnu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz