www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201101.pdf
(formát PDF, velikost 4.1 MB)

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Angličtina je s oceněným programem snazší

Dotace pomohly, jazyky se učí více dětí

Znak Prahy 6 soutěží o rekord

Stavba metra zatím postupuje dále, přináší omezení

Trasu metra řešil ombudsman, navrhl žalobu

Lupič přepadl trafiku, prodavačka ji ubránila

Aeroflot a Malév létají do Ruzyně nejtišeji

Takový byl rok 2010 v Praze 6...

„Podezírají mne, že jsem blázen,“ říká výtvarník Petr Nikl

Písecká brána se otevřela vánočnímu veselí

Vánoční stromky zdobily celebrity, vydělaly pro charitu půl milionu

Gratulace

Na Bílé Hoře se připravuje nová školka

Rekonstrukce obecního domu znamená stěhování

Po dokončení Blanky se provoz na Hradčanské omezí

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Úřad buduje nový jednací sál

Zastupitelé zvolili členy výborů

Lidé se sešli v bráně na Rybově mši

Havárie vody oznamují i SMS

Praha 6 trvá na podchodu

Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

Senioři mohou žádat o bezpečnostní dohled

Práci sněhových brigádníků potvrdí fotky

ZŠ Pod Marjánkou nově přijímá prvňáčky

Stolní tenisté z Bílé jsou mistry republiky

Školy zapisují do 1. tříd

Denní stacionář pro seniory

Praha 6 hospodaří provizorně. Už teď je jasné, že šetří.

Městská část hospodaří v úvodu roku s rozpočtovým provizoriem. Je to důsledek toho, že hlavní město neschválilo rozpočet pro letošní rok. Praha 6 má dočasně k dispozici každý měsíc jednu dvanáctinu plánovaného rozpočtu. Ten je skoro o polovinu menší než vloni.

Poslední den před Štědrým dnem se sešli zastupitelé městské části, aby schválili rozpočtové provizorium. S ním bude městská část hospodařit do doby, než hlavní město Praha schválí vlastní rozpočet. „Městské části čerpají do vlastních rozpočtů dotace z rozpočtu hlavního města, a ty musejí být schváleny pražským zastupitelstvem. Proto ani Praha 6 nemůže svůj rozpočet schválit dříve,“ vysvětlil důvody pro rozpočtové provizorium správce rozpočtu Prahy 6, místostarosta Petr Ayeboua. Dotace z hlavního města činí značnou, zhruba třetinovou položku šestkového rozpočtu.

Provizorium pro městkou část znamená, že každý měsíc je pro ni účetně uzavřenou kapitolou, kdy hospodaří s jednou dvanáctinou předpokládaného objemu peněz na letošní rok. „Výjimkou jsou výdaje na projekt Sněhové pohotovosti, které se vyčerpají v období, kdy jsou na úklid sněhu potřeba, tedy v lednu a v únoru,“ upřesňuje Ayeboua. Dalším důsledkem rozpočtového provizoria je skutečnost, že nelze zahajovat a realizovat nové kapitálové výdaje. To jsou například obecní stavby a rekonstrukce. „Financovat můžeme po dobu provizoria pouze akce, které už byly zahájeny v loňském roce. To je například stavba mateřské školy na Bílé hoře nebo rekonstrukce parku Hanspaulka,“ říká místostarosta Ayeboua.

Schválení definitivního rozpočtu pro Prahu 6 se předpokládá na březnovém jednání, město Praha by mělo svůj rozpočet schvalovat v únoru.

Praha 6 šetří a málo investuje

Rozpočtové provizorium schválené v prosinci zastupiteli je již v intencích návrhu nového rozpočtu na letošní rok, který v prosinci schválili radní Prahy 6 a zastupitelé se s ním měli možnost seznámit na svém posledním loňském jednání. Příjmy městské části mají podle návrhu činit necelých 670 milionů korun, výdaje pak 816 a půl milionu korun. Schodek rozpočtu, který činí 147 milionů korun, dorovná Praha 6 z vlastních zdrojů. „Nejde o žádnou půjčku, městská část pokryje schodek rozpočtu z vlastních prostředků, které vydělá tzv. správou aktiv,“ popisuje Ayeboua.

Největší pokles objemu rozpočtu zapříčinilo snížení kapitálových výdajů o zhruba 450 milionů korun. „I Praha 6 je v období škrtů, rozpočet na letošní rok je o skoro polovinu menší než ten loňský, protože je menší objem investic. Na druhou stranu můžeme slíbit, že budou pokračovat tradiční akce, které Prahu 6 trochu i proslavily. A jednou z nich nepochybně jsou farmářské trhy,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. 

K velkým úsporám podle navrženého rozpočtu pravděpodobně dojde také v rámci úřadu městské části, kde dojde jednak k úpravám platových tarifů zaměstnanců úřadu a zároveň také ke snížení počtu zaměstnanců. „Počítá se s reorganizací úřadu včetně snížení počtu pracovních míst,“ potvrdil místostarosta. Potřeba snížit počet úředníků vyplynula z personálního auditu, který si nechal úřad již dříve zpracovat.

Navrhovaný rozpočet pro letošní rok také předpokládá snížení výdajů na údržbu veřejné zeleně, dojde též k útlumu výdajů na chodníkový program, výrazných úspor se dosáhne snížením výdajů na pořádání velkých společenských akcí a některých sportovních akcí. Menší objem výdajů přijde do oblasti školství, neboť Praha 6 má opraveny všechny základní školy a v rozpočtu zůstanou zařazeny jen výdaje na havarijní opravy.

Co na to opozice

O předloženém návrhu rozpočtu se diskutovalo na prosincovém jednání, přestože se ještě neschvaloval. V debatě vystoupili někteří opoziční zastupitelé. „Máme před sebou ještě dvě zastupitelstva, kde můžeme o rozpočtu diskutovat,“ považuje za klad zastupitelka Strany zelených Petra Kolínská. Té se například nelíbí, že Praha 6 v navrhovaném rozpočtu upouští od slevy, kterou poskytovala podnikatelům za zábor veřejného prostranství při stavbě restauračních předzahrádek. „Ekonomická recese ještě neskončila,“ domnívá se Kolínská s tím, že by Praha 6 měla oželet 15 milionů korun do rozpočtu ve prospěch podnikatelů. Redukovat by se podle ní měly výdaje na pořádání farmářských trhů, na vánoční osvětlení Prahy 6 nebo na multifunkční výstavní centrum ve Skleněném paláci.

Komunistický zastupitel Ivan Hrůza označil zmenšený rozpočet za krok správným směrem, i když podle něj existuje prostor k ještě efektivnější správě majetku, například pronajímáním nebytových prostor. Hrůza také řekl, že by městská část měla financovat výstavbu obecních bytů.


Zastupitelé se naposledy v loňském roce sešli na mimořádném jednání den před Štědrým dnem. Schválili rozpočtové provizorium.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz