www.praha6.cz
email

Vzpomenutí na válečné veterány

Položením věnců u památníku padlým československým letcům na nám. Svobody, v Technické ulici v Dejvicích i u památníku československým vojákům z II. světové války na Vítězném náměstí uctili 11. listopadu představitelé městské části spolu s legionáři památku válečných veteránů, ozdobeni květy vlčích máků.

Ty jsou symbolem památky padlých, rostlina kvetla na zdevastované půdě bojišť, a krátce po skončení 1. světové války ji bezděčně zpopularizoval v jedné své básni kanadský vojenský lékař a básník podplukovník John McCrae. V té básni se hovoří o tom, že padlí předávají svou pochodeň živým, aby ji nesli dále. Kdyby jim uhasla, mají si živí vzpomenout na žal padlých, že zemřeli zbytečně.

Den veteránů, původně oslava příměří, které ukončilo v roce 1918 první světovou válku, se v novodobé české historii připomíná od roku 2001. Na památku mnoha miliónů obětí si toto datum každoročně připomínají demokratické země Evropy, USA, Kanada a Austrálie jako „Den veteránů“ nebo „Den vzpomínek“.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz