www.praha6.cz
email

Draci na Marjánce

Zajímavá galerie pohádkových draků vznikla v listopadu v Základní škole Marjánka.

V rámci tradiční podzimní akce zvané Drakiáda je vyrobili žáci se svými učiteli i rodiči. Okna, chodby i učebny školy ovládli draci vyrobení nejrůznější technikou – malovaní, kreslení, vymodelovaní, draci jednohlaví i tříhlaví. Byly mezi nimi dokonce i velké prostorové objekty.
Vyvrcholením Drakiády byla návštěva dětí z okolních mateřských škol. V budově ZŠ Marjánka pro ně byl připraven zajímavý dopolední program. Předškoláci si prohlédli vystavené draky, sami si zkusili vyrobit svého dráčka a na závěr zhlédli divadelní představení Z deníku kocoura Modroočka, které nacvičily žákyně 8. ročníku.

ZŠ Marjánka se předškolákům, jejich rodičům i ostatním návštěvníkům znovu otevře 9. prosince, kdy se bude konat Den otevřených dveří.
Od 8 do 12 hodin lze navštívit jakékoliv vyučování. Od 15 do 17.45 se pak zájemci mohou zapojit do ukázkových hodin cizích jazyků francouzštiny, angličtiny i němčiny nebo češtiny pro cizince. Více informací na internetových stránkách školy www.zsmarjankapraha6.cz.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz