www.praha6.cz
email

Aktuální dopravní omezení

na Praze 6

❐ Ve Veleslavíně kolem křižovatky Evropská – Vokovická přetrvává zábor vnějšího jízdního pruhu Evropské ve směru do centra. Provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu. Situace potrvá až do 24. února příštího roku. Důvodem je výstavba šachet ražené kanalizace souvisejících se stavbou metra.
❐ Provoz mezi Kladenskou ulicí směrem od Veleslavínské je pouze v jednom směru, a to do centra, po jedné polovině vozovky. Tudy vede také objízdná trasa na Evropskou ulici ve směru z Petřin přes železniční přejezd. Doprava od Evropské Veleslavínskou je vedena po polovině vozovky v jednom směru. Omezení potrvá do konce ledna.
❐ V současné době je také uzavřena další část ulice Libocká, a to od ulice U silnice k ulici Litovická (Ruzyňská). Provoz je veden ulicí Litovická obousměrně přes železniční přejezd, provoz je zde řízen signalizací. Jedná se o pokračování pokládky vodovodního řadu, která potrvá do 8. prosince.
❐ Do konce tohoto roku je prodloužena uzavírka komunikace V Podbabě.


Informační středisko k metru

je otevřeno v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hod.
Zástupci stavby zde veřejnosti poskytují informace ke stavbě,
prohlédnout si lze aktuální fotografie a plány.
Veřejnost si zde může prohlédnout i model zeminových štítů metody TBM.
(V úterý 28. 12. bude informační středisko uzavřeno).

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz