www.praha6.cz
email

Kovové prolézačky na Pernikářce nahradí dřevo

Park Pernikářka na Hanspaulce prochází ještě jednou změnou. Radnice nechá vyměnit moderní kovové herní prvky za dřevěné.

„Reagujeme na přání občanských sdružení a petici, ve kterých lidé projevili nespokojenost s výběrem dětských herních prvků,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa. Park bude z důvodu úprav zavřený do 18. prosince.

Park na Pernikářce, rekonstruovaný během tohoto roku, rozdělil obyvatele Hanspaulky na příznivce rekonstrukce a na odpůrce. Část veřejnosti ocenila moderní prvky jako nerezovou polokouli, špagetové prolézačky nebo houpačku a la gondola. Jiní namítali, že do parku patří herní prvky přírodního charakteru. Jako nevýhoda se ukázalo, že kovové prvky byly v horkém létě rozpálené. Proto je nahradí herní sestavy z dřevěných kůlů. Ty požadovali lidé a děti v petici organizované sdružením Pro Hanspaulku, která čítala 123 podpisů. V petici zároveň kritizovali lavičky, které považují za hypermoderní, drahé a nevhodné pro typ parku. Ty však radnice měnit zatím nebude.

Demontované prvky z parku na Pernikářce budou přemístěny na hřiště do ZŠ Červený vrch. Výměna přijde městskou část na 1,2 milionu korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz