www.praha6.cz
email

Praha 6 dýchá adventem

Vánoční atmosféra v Praze 6 dýchá na své obyvatele na každém rohu. Během adventu mohou lidé navštívit bohatý vánoční program v Písecké bráně. První adventní neděli se rozsvítila vánoční výzdoba a postupně také všechny vánoční stromy. Ty má Praha 6 letos dokonce čtyři.

Břevnovský strom za Kaštanem se rozsvítil už v sobotu za vydatné pomoci sboru dětí ze školy Marjánka, které zpívaly koledy. Starosta Tomáš Chalupa společně s novým senátorem Petrem Bratským, převorem břevnovského kláštera Siostrzonkem a prezidentem spolku břevnovských živnostníků Tomášem Huderou. „Užívejme si adventní čas, ale nezapomínejme na ty, kteří jsou sami, a nemají tolik štěstí, ať už se jim nedostává zdraví nebo rodiny,“ připomenul Tomáš Chalupa advent jako období, kdy mají lidé myslet na druhé a dělat radost nejen sobě a svým blízkým. Podobná slova zazněla o den později, když se slavnostně rozsvítil také strom v Dejvicích. Koledy desítkám přihlížejících zpíval folklórní soubor Musica e Danza.

Poslední strom se rozsvítil u Písecké brány. Lidé také přihlíželi i slavnostnímu zapálení první svíce na adventním věnci. Tím odstartoval zajímavý program, složený z bezplatných adventních dílen pro děti, koncertů základních i mateřských škol i víkendových představení pro veřejnost, který bude pokračovat až do Vánoc. Historický prostor Písecké brány tak letos nahradil dřívější vánoční stan na Vítězném náměstí.

Novinkou letošních Vánoc je čtvrtý vánoční strom, který je postaven na náměstí V Středu ve starých Vokovicích. Všechny stromy jsou darem občanů Prahy 6. Na Břevnově si založili novou tradici. Rozdávalo se 300 vánočních ozdob, které si děti odnesly domů na své stromečky.

 


 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz