www.praha6.cz
email

Kamery a upravené přechody ohlídají bezpečnost

Rychlost řidičů hlídají nově kamery v ulici Střešovická, kde měří úsekově rychlost 30 km/h. Rychlost je v místě přechodu na Norbertov snížena zejména kvůli dětem přecházejícím od tramvaje ke škole.

Cílem instalace kamer je ochránit právě školáky. Pokuty za překročení rychlosti budou strážníci vybírat buď přímo na místě, nebo se budou řešit jako přestupek.
Další bezpečnostní opatření přibylo v křižovatce ulic Zelená, Santinka a Bechyňova. Zde byl dlouhý přechod pro chodce rozdělen na dvě části se středovým ostrůvkem. „Před dvěma lety se zde stala smrtelná nehoda. Přechod byl nebezpečný, proto jsme se rozhodli pro úpravu,“ řekl radní Jan Záruba. Díky zúžení jednoho pruhu vozovky dojde před přechodem ke zpomalení řidičů, díky středovému ostrůvku mohou lidé přecházet vozovku na dvě části. Na úpravách se finančně podílela Praha 6 společně s programem Besip hlavního města. Realizaci zajistila TSK. Praha přispěla 850 tisíci korunami.
Bezpečnější přecházení zajistila městská část i chodcům v Radimově ulici, kde se podařilo dodatečně získat všechna povolení, a přisvětlily se stavební prahy s přechody na úrovni supermarketu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz