www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201011.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Volby vPraze 6 vyhrála ODS

Dětské kresby zaplnily bránu

Přínosem pro architekturu je náměstí a dům pro seniory

Zahrada Mülerovy vily má zahraniční cenu

Lidé se mohou podívat, proč třídit odpad

Slavné vily v knihovně

Chemie kolem nás

Vlastivědné vycházky

Ověřte si, zda jezdíte bezpečně

Rallye pojede večerní Prahou

Seniory přitahují počítače

Obnošené oblečení lze darovat

Cvičení pro seniory má další tělocvičnu

Knihovna na Dědině příští rok

28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

Vznik Československa připomíná výstava

Sedmnácté břevnovské posvícení bylo veselé

Hanspaulský park má základní kámen a velké ambice

Koho lidé zvolili za své zastupitele

Pražské zastupitelstvo v novém složení

Senátorem je Petr Bratský

S novým senátorem po volbách

Tomáš Chalupa: „Chci tým šestkových srdcařů“

Podchod z Hradčanské není a zatím nebude

Stavba metra i dále omezí provoz na Evropské

Sníh z ulic opět uklidí sněhová pohotovost

Farmářské trhy vystřídají trhy vánoční

Nová autobusová linka 206 vede přes Dědinu do Šestky

Oslavili ulici bez aut

Školka „Stonožka“ se otevřela a má plno

Vokovice mají malé náměstí s fontánou

Z náměstí je romantický park

Opravené škole Interbrigády je 50 let

Fotografie pro Leontinku

Fotografie pro Leontinku

Předaukční výstava fotografií v galerii Anderle 17. – 24. listopadu zahajuje charitativní projekt 5. aukce fotografií pro Leontinku , která se představí s díly více než šedesáti současných českých fotografů.

Díky charitativnímu zaměření projektu se podařilo získat fotografie od autorů různých uměleckých směrů, kteří by v rámci standardního komerčního projektu nebyli ochotni společně vystavovat. Návštěvníci výstavy mají možnost zhlédnout ucelenou přehlídku stylů, technik i motivů z oblasti současné fotografie.
Aukce fotografií pro Leontinku je jedním ze stěžejních benefičních projektů, díky kterému se daří získat významné finanční prostředky pro konkrétní pomoc nevidomým dětem.

O pozitivním vnímání projektu svědčí zájem autorů fotografií, kteří nastavují vysokou uměleckou úroveň shromážděných uměleckých děl.
Letošní ročník Aukce fotografií pro Leontinku podpořili např. Vilém Kropp, Sára Saudková, Oldřich Škácha, Jindřich Štreit, Robert Vano a řada dalších.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz