www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201011.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Volby vPraze 6 vyhrála ODS

Dětské kresby zaplnily bránu

Přínosem pro architekturu je náměstí a dům pro seniory

Zahrada Mülerovy vily má zahraniční cenu

Lidé se mohou podívat, proč třídit odpad

Slavné vily v knihovně

Chemie kolem nás

Vlastivědné vycházky

Ověřte si, zda jezdíte bezpečně

Rallye pojede večerní Prahou

Seniory přitahují počítače

Obnošené oblečení lze darovat

Cvičení pro seniory má další tělocvičnu

Knihovna na Dědině příští rok

28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

Vznik Československa připomíná výstava

Sedmnácté břevnovské posvícení bylo veselé

Hanspaulský park má základní kámen a velké ambice

Koho lidé zvolili za své zastupitele

Pražské zastupitelstvo v novém složení

Senátorem je Petr Bratský

S novým senátorem po volbách

Tomáš Chalupa: „Chci tým šestkových srdcařů“

Podchod z Hradčanské není a zatím nebude

Stavba metra i dále omezí provoz na Evropské

Sníh z ulic opět uklidí sněhová pohotovost

Farmářské trhy vystřídají trhy vánoční

Nová autobusová linka 206 vede přes Dědinu do Šestky

Oslavili ulici bez aut

Školka „Stonožka“ se otevřela a má plno

Vokovice mají malé náměstí s fontánou

Z náměstí je romantický park

Opravené škole Interbrigády je 50 let

Fotografie pro Leontinku

28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

92. výročí vzniku samostatného Československa si tradičně v předpolí Písecké brány připomenuli desítky lidí i významní politici.

Kromě představitelů městské části se setkali před Píseckou branou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, slovenský velvyslanec Peter Brňo nebo nový senátor Petr Bratský. Mezi vzácnými hosty nechyběl armádní generál Tomáš Sedláček nebo předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková.

Starosta Tomáš Chalupa ve svém úvodním projevu připomenul význam vzniku nového státu a zejména jednotlivců slavných i bezejmenných, kteří se na něm podíleli. Připomenul i příběh oslav 28. října, který se slavil v různých atmosférách, za války, po ní, v dobách budovatelské euforie i v dobách komunizmu, kdy se spíše neslavil.

Starosta Chalupa se stejně jako další řečníci pozastavil nad tím, že současná školní mládež vnímá 28. říjen jako podzimní školní prázdniny, ne jako oslavy vzniku státu. Podobně se vyjádřil i generál Tomáš Sedláček. „Kde jsou ti vlastenci, kteří slaví na Václaváku každý sportovní úspěch?“ ptal se muž, který prožil všechny 28. říjny. „Méně ředitelského volna“ popřála státnímu svátku i náměstkyně primátora Marie Kousalíková.

Starosta Tomáš Chalupa pak přál památce československého státu, ale i současné České republice, aby „tento národ měl co nejvíce lidí, kteří se nebojí říkat svůj názor, i když se to nehodí a není to názor absolutní většiny“.
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová připomenula věty z projevu T. G. Masaryka z roku z 28. října 1920: „Tento den by byl důvodem dost, aby člověk zpytoval své svědomí, aby zkoumal, co jsme vykonali, co jsme si přáli. Každý rozumný politik a státník dělá to dnes sám“. „Věřím, že k podobnému zpytování máme dostatek odvahy i my, dnešní zástupci občanů s vědomím odpovědnosti, kterou neseme,“ dodala s tím, že kromě kritiky je dobré připomínat si i pozitivní činy. 

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz