www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201011.pdf
(formát PDF, velikost 3.5 MB)

Volby vPraze 6 vyhrála ODS

Dětské kresby zaplnily bránu

Přínosem pro architekturu je náměstí a dům pro seniory

Zahrada Mülerovy vily má zahraniční cenu

Lidé se mohou podívat, proč třídit odpad

Slavné vily v knihovně

Chemie kolem nás

Vlastivědné vycházky

Ověřte si, zda jezdíte bezpečně

Rallye pojede večerní Prahou

Seniory přitahují počítače

Obnošené oblečení lze darovat

Cvičení pro seniory má další tělocvičnu

Knihovna na Dědině příští rok

28. října se slaví vznik ČSR, děti však mají prázdniny

Vznik Československa připomíná výstava

Sedmnácté břevnovské posvícení bylo veselé

Hanspaulský park má základní kámen a velké ambice

Koho lidé zvolili za své zastupitele

Pražské zastupitelstvo v novém složení

Senátorem je Petr Bratský

S novým senátorem po volbách

Tomáš Chalupa: „Chci tým šestkových srdcařů“

Podchod z Hradčanské není a zatím nebude

Stavba metra i dále omezí provoz na Evropské

Sníh z ulic opět uklidí sněhová pohotovost

Farmářské trhy vystřídají trhy vánoční

Nová autobusová linka 206 vede přes Dědinu do Šestky

Oslavili ulici bez aut

Školka „Stonožka“ se otevřela a má plno

Vokovice mají malé náměstí s fontánou

Z náměstí je romantický park

Opravené škole Interbrigády je 50 let

Fotografie pro Leontinku

Oslavili ulici bez aut

Nejdelší, největší a nejhezčí uliční slavnost v dějinách břevnovské osady Tejnka se podle jejích obyvatel konala v říjnu v ulici Za Strahovem. Trvala do pozdních nočních hodin a sešla se na ní víc než stovka obyvatel a příznivců této čtvrti. Oslavovala se nová obytná ulice.

„Máme to tady opravdu rádi, a tak jsme chtěli sami sobě i ostatním udělat radost a pořádně oslavit zkrášlení naší ulice,“ uvedl Marek Šálek ze Sdružení Tejnka, které akci uspořádalo. Nová dlažba, která nahradila letité asfaltové záplaty, neznamená jen estetické vylepšení, ale i funkční proměnu: běžná komunikace se mění v obytnou ulici, která dopravní režim uzpůsobuje ve prospěch chodců. V další etapě by mělo dojít k instalaci laviček, v plánu je i pítko a deska, upozorňující na zaniklou poutní kapli. Tím by byla naplněna představa Sdružení Tejnka, které v roce 2001 nechalo s  pomocí grantu od Nadace Via zpracovat architektonickou studii od Ing. arch. Petra Husáka ze Studia M a vzal ji za svou Úřad městské části Prahy 6, investor zdařilé uliční rekonstrukce.

Kouzla a loutky, kankán, bojové umění, dětský rock, operní i muzikálové árie, klavírní koncert. To vše bylo k vidění a slyšení během uliční slavnosti k dokončení první etapy chodníkového programu Prahy 6 – vydláždění části Památkové zóny Tejnka. Mezi účinkujícími byla řada obyvatel čtvrti včetně herečky a zpěvačky Anny Polívkové.

Sdružení Tejnka založilo v roce 2000 několik sousedů z ulice Za Strahovem. Jeho posláním je udržení historického a památkového rázu starého Břevnova.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz