www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Fakulta dopravní ČVUT v Praze pořádá od září do 31. prosince výstavu s názvem „Jak se tvoří město“. Cílem je ukázat klíčovou roli dopravy v období vrcholné průmyslové revoluce a její úlohu při „vytváření“ novodobých měst.

„Naše výstava bude vyprávět příběh zrození takzvané velké Prahy, a to v časovém rozmezí od 70. let 19. století do 30. let dvacátého století,“ řekl kurátor výstavy Ing. Zdeněk Říha z Fakulty dopravní ČVUT. Příběh začíná první úvahou o zbourání pražských hradeb a všímá si důležitého mezníku, 23. září 1875, kdy byl zahájen provoz koněspřežné tramvajové dopravy. Na jejím konci, v období před druhou světovou válkou, bude tento příběh zakončen veřejnou soutěží na další dopravní rozvoj Prahy.

Součástí výstavy budou i interaktivní tabule, díky nimž budou mít návštěvníci možnost zhlédnout velké množství obrazových archivních materiálů a sami si zvolí témata k prohlížení.

Záštitu nad výstavou převzal rektor ČVUT prof. Václav Havlíček, děkan Fakulty dopravní ČVUT prof. Miroslav Svítek a primátor Pavel Bém.

Více o výstavě najdete na www.jaksetvorimesto.cz/

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz