www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Již pošesté Praha 6 ocenila své vynikající učitele. Ocenění jim udělila na návrh ředitelů základních škol devítičlenná porota jmenovaná z členů komise pro výchovu a vzdělávání. A letos bylo více mužů.

„Městská část opravila školy, ale ty největší hodnoty v nich vytvářejí učitelé. A doufám, že vám to přináší radost,“ poděkoval učitelům za jejich práci při slavnostním ceremoniálu v Písecké bráně radní pro školství Ondřej Balatka, který také ocenil partnerské vztahy mezi radnicí a školami. Učitelé si převzali i finanční odměnu, která k ocenění patří.

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky v každodenní práci

PaedDr. Luděk Dolejš je 8 let učitelem na I. stupni ZŠ Červený vrch, vyučuje dějepis a vlastivědu. Zapojil se do mezinárodního projektu eMapps.com a realizoval fotoprůvodce Naše digitální oči. Podílí se na integraci dětí s handicapy.

Mgr. Vladimír Rozhon, 12 roků učí na II. stupni ZŠ Hanspaulka dějepis, občanskou a mediální výchovu. Využívá aktivní metody učení a zážitkové pedagogiky, žáci pod jeho vedením získávají ocenění na tematických soutěžích.

Mgr. Petra Levá, na II. stupni ZŠ nám. Svobody 2 učí 13 let český jazyk a dějepis. Ve škole realizuje preventivní projekty a výstavy z oblasti extremismu a novodobých dějin. Vede o. s. Šestikráska zaměřené na volnočasové aktivity.

Mgr. Kateřina Mošová, vyučuje 7 let na II. stupni ZŠ Pod Marjánkou matematiku a fyziku. Podílela se na realizaci náplně výukového programu pro přírodovědné obory, připravila nové pojetí výuky oblasti Člověk a svět práce.

Ocenění za výjimečné výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Petr Korecký, na II. stupni v ZŠ Bílá učí 9 roků matematiku a tělesnou výchovu. Řídí adaptační a sportovní kurzy pro žáky, včetně projektu „Soboty za školou“. Vede sportovní družstva, která úspěšně reprezentují školu.

Mgr. Blanka Voráčková, 12 let na II. ZŠ Emy Destinnové vyučuje občanskou nauku, anglický a ruský jazyk. Organizuje jazykové olympiády a soutěže, připravuje žáky na mezinárodní certifikované zkoušky z angličtiny. Realizuje výměnný program s anglickou školou v Chedaru.

Mgr. Hana Raichlová, 12 let učitelka na I. stupni ZŠ Emy Destinnové. Výrazně profilovala část školního výukového programu pro 1. a 2. ročník ve prospěch přetrvávajících výukových a výchovných kompetencí. V cyklech výtvarné výchovy spolupracuje s Národní galerií.

Mgr. Jana Sochůrková, učitelka žáků I. stupně a hudební výchovy v ZŠ Norbertov, kde učí 16 let. Vede Metodické sdružení I. stupně. Spolupracuje se Sdružením Starých Střešovic a zabezpečuje akci "Čarodějnice na Norbertově".

Ocenění učitelů s méně než třemi roky praxe

Mgr. Michaela Talpová, učitelka na I. stupni ZŠ J. A. Komenského. Výuku českého jazyka rozšiřuje o nové progresivní metody. Je lektorkou kurzů koordinátorů školních parlamentů a členkou EKOtýmu. Koordinuje činnost filmového klubu a vydávání školních novin.

Mgr. Václav Lacina, učitel na II. stupni ZŠ nám. Interbrigády, kde vyučuje výtvarnou a občanskou výchovu. Ovlivnil výtvarnou podobu školních propagačních materiálů a výzdoby školy, včetně piktogramového značení. Vyučuje také počítačovou grafiku, inicioval natočení příspěvku do soutěže AntiFetFest.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz