www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Kaple sv. Michala je opět krásná

Opravená kaple svatého Michala na Hanspaulce je znovu ozdobou Hanspaulky. Kaple se otevřela veřejnosti přesně v den svátku svatého Michala.

Zrekonstruovanou kapli posvětil farář P. Krysztof z římskokatolické farnosti u sv. Matěje. Nebylo to poprvé, kaple byla vysvěcena již 6. října roku 1693. Tehdy patřila k sousední usedlosti Pernikářka.

„Je dobře, že Hanspaulka získala další místo, kde se lidé mohou scházet. Takovými charakteristickými místy jsou pro Hanspaulku například kostel sv. Matěje či místní základní škola," řekl při otevření kaple starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Připomněl, že stejně jako byla náročná rekonstrukce, bylo i získání kaple do majetku Prahy 6, která měla zájem ji zachránit. Kaple byla od 50. let ve vlastnictví Akademie věd, v roce 1958 byla prohlášena kulturní památkou. V roce 2008 objekt kaple přešel do vlastnictví Prahy 6, která ihned zahájila kompletní obnovu včetně restaurování fragmentů vnitřní barokní výmalby a úpravy nejbližšího okolí. Kaple je nově i nasvícena. Samotná rekonstrukce přinesla řadu překvapení, například jeden ze dvou schodů vedoucích do kaple byl nalezen pod kořeny borovice, která byla během rekonstrukce poražena.

Opravenou kapli si přišla prohlédnout stovka místních obyvatel, pro které byl připraven program orientovaný do doby vzniku kaple. Přítomní si mohli poslechnout Svatoroční muziku V. K. Hollana Rovenského – Capella regia musicalis 1693 nebo ocenit historický tanec.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz