www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Poslední úsek přerušené tramvajové trati mezi Vozovnou Střešovice a Prašným mostem je v provozu. Tramvajová doprava na Prahu 6 je opět plně funkční. Provizorní konečné stanice autobusů se z Dejvic přesouvají zpět na Špejchar. Dvojka jede do Podbaby.

Zatím poslední změny ve vedení MHD v souvislosti s výstavbou městského okruhu a dokončováním úprav v oblasti Hradčanské přišly na začátku října. Díky obnovení provozu tramvajové trati v úseku Prašný most – Vozovna Střešovice se do svých stálých tras přes Hradčanskou na třídě M. Horákové vracejí linky 1, 18, 56 a 57 a končí objízdná trasa kolem Pražského hradu. Nadále je mimo provoz zastávka Prašný most.

Jedinou změnou, která se týká výstavby městského okruhu, je objízdná trasa kvůli pokračující uzavírce trati v části Myslbekovy ulice. Linka 25 jede po trase Hradčanská – Brusnice – Malovanka a dále na Vypich. Do jízdního řádu se vrací linka č. 2. Ta bude vzhledem k dlouhodobé výluce obratiště „Červený vrch“ vedena v náhradní trase Podbaba – Petřiny.


Změny stanovišť autobusů od 1. října

Linky 108, 174 a 216 se vracejí do oblasti Špejcharu. Výstupní zastávka je dočasně umístěna v ul. Na Valech, nástupní na tř. M. Horákové.

Linka 180 a linky 149 a 217 budou nově ukončeny v Šolínově ulici. Zde jsou výstupní i nástupní zastávky.

Linky 108, 143, 149, 174, 180, 216, 217 a 502 nemění svou trasu v oblasti Střešovic a Dejvic oproti stávajícímu stavu. Zrušena je zastávka Prašný most.

Omezení ve Veleslavíně

Zatímco se dopravní situace v oblasti Prašného mostu a Hradčanské po zprovoznění třídy Milady Horákové stabilizovala, dopravní omezení se postupně přesouvají – zatím do oblasti Veleslavína a Červeného Vrchu, a to kvůli stavbě prodloužení metra.

Současné úplné uzavření konce Kladenské ulice při ústí do Veleslavínké, potrvá do konce října. Objízdná trasa nyní vede z Kladenské přes Alžírskou na Evropskou. Došlo tak k nárůstu provozu v ulici, kde po obou stranách sídlí základní škola. Rodiče mají z nárůstu dopravy obavy. „Po otevření pavilonu využíváme komunikaci pro přechod z jedné budovy do druhé. Přechod bude hlídat strážník a upozornili jsme na zvýšený provoz i děti,“ řekla k tomu ředitelka ZŠ Červený vrch J. Matoušová.


Kladenská ulice napůl

Jako objízdná trasa bude Alžírská sloužit až do roku 2013, kdy Kladenská začne fungovat jednosměrně pro provoz ve směru do centra jednosměrný provoz Veleslavínskou od Evropské po Kladenskou bude sice omezen, ale zachován. Omezení jsou způsobena přípravami na výstavbu stanice metra Veleslavín, kde se provádějí průzkumné vrty a přeložky inženýrských sítí, kterých je v lokalitě velké množství.

Do konce října potrvá dočasně omezený průjezd přes železniční trať. „Doprava je a vždy bude zachována v obou směrech, ale pouze po části vozovky,“ uvádí Jan Prosr za Metrostav jako vedoucího účastníka sdružení zhotovitelů stavby.

Další omezení v prostoru Veleslavína bude trvat po celou dobu výstavby metra, a to do roku 2014, kdy bude z důvodu budování stanice metra Veleslavín zcela přerušen provoz v ulici Veleslavínské a obousměrně veden Kladenskou, příp. Alžírskou.

Do konce stavby potrvá omezení na Kladenské na úrovni zařízení staveniště pro stanici metra Červený vrch (u parčíku v ulici K Lánu), kde je doprava stažena obousměrně na polovinu vozovky. Stejně tak potrvá zábor chodníku ulice Liberijská na rohu s Evropskou, kvůli budování podzemního vestibulu stanice Červený Vrch a podchodu pod Evropskou.

Místo tramvaje pojede autobus

Od 23. do 31. října dojde k přerušení tramvajového provozu v úseku od stanice Bořislavka po Divokou Šárku.

Hromadnou dopravu zajistí náhradní autobusy z Vítězného náměstí, které budou stavět v provizorních zastávkách. „Důvodem výluky jsou práce na přeložkách sítí a průzkumných geologických vrtech u budoucích stanic metra Červený Vrch a Veleslavín,“ uvedl Jan Prosr za Metrostav. Současně s tím provede pražský dopravní podnik úpravy v oblasti konečné tramvajové trati v Divoké Šárce.

Omezení na Evropské se dotknou i automobilového provozu. V době výluky dojde v prostoru budoucí stanice Červený Vrch na čtyři dny k záboru obou jízdních pruhů do centra. „Provoz se převede na severní vozovku. Po návratu bude na tři dny uzavřen vnitřní jízdní pruh Evropské z centra. Po celou dobu bude provoz po Evropské v tomto úseku omezen do jednoho jízdního pruhu z centra,“ uvádí Prosr.

Pravděpodobně v polovině října bude před a za křižovatkou s Veleslavínskou uzavřen ve směru do centra jeden jízdní pruh. „Důvodem je hloubení kanalizačních šachet,“ sdělil Prosr.

Minimální omezení způsobí zábory v ulici Brunclíkova na Petřinách, kde se budou provádět během října průzkumné geologické vrty až do hloubky dna budoucí stanice metra Petřiny. Aktuální stav ražby tunelů ve štolách Kateřina a Markéta lze sledovat v informačním středisku, stejně jako fotografie z pokračující stavby, které se tam každý měsíc aktualizují.

Informační středisko v ulici K Lánu 2 je otevřeno každé úterý od 14 do 18 hod.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz