www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Po čtyřech letech mají lidé opět možnost rozhodnout, kteří politici za ně budou rozhodovat v Zastupitelstvu Prahy 6 i v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Volby do obou zastupitelstev se konají 15. října od 14 do 22 hodin a 16. října od 8 do 14 hodin.

Volit do zastupitelstev lze pouze v místě trvalého bydliště v příslušné volební místnosti. Do zastupitelstva městské části Praha 6 kandiduje 7 politických stran. Za každou 45 kandidátů. Tolik členů bude mít nové zastupitelstvo. Do zastupitelstva hl. města se volí v našem volebním obvodu 9 členů.

Hlasovací lístky na poměrně velkém formátu A2 obdrží voliči do svých schránek v modrých obálkách, na kterých je uvedena adresa volební místnosti. Hlasovací lístky jsou vytištěny oboustranně. Lístky do zastupitelstva hlavního města jsou označeny žlutým pruhem. Vedoucí odboru vnitřních věcí radnice Olga Králová upozorňuje, že objem obálek s hlasovacími lístky může být větší než schránky. „Prosíme občany, aby si zkontrolovali přístup ke schránkám. Povinností roznašečů lístků není doručovat je osobně voliči,“ upozorňuje. Pokud by lidé nedostali lístky včas, mohou si je vyzvednout na radnici v 1. patře. Omezený počet hlasovacích lístků bude k dispozici i ve volebních místnostech.

U voleb se občané musejí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. Doklady musejí být platné, proto je dobré data zkontrolovat. V době konání voleb úřad Prahy 6 zavede mimořádnou pracovní dobu v úseku občanských průkazů a pasů, a to v pátek 15. 10. do 22 hod. a v sobotu 16. 10. od 8 do 14 hod.


Jak označit kandidáty na hlasovacím lístku
Volit kandidáty do zastupitelstva lze třemi možnými způsoby.

1. Volič označí křížkem v záhlaví sloupce jednu stranu.

To znamená, že se započte hlas každému kandidátu této strany v pořadí podle hlasovacího lístku, tj. 45 pro Prahu 6, devět pro město Praha. Pokud by volič křížkem označil ještě kandidáty z této strany, ke křížkům se nepřihlíží. POZOR! Pokud volič označí křížkem 2 a více politických stran, hlas je neplatný.

2. Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty z různých stran.

Nejvýše však 45 pro Prahu 6 a 9 pro město Praha. Hlas se započte každému jednotlivému kandidátu. POZOR! Pokud označí více jak stanovený počet kandidátů, hlas je neplatný.

3. Kombinace obou uvedených způsobů. Volič může označit jednu politickou stranu a dále ještě jednotlivé vybrané kandidáty z jiných politických stran.

Hlas se započte jednotlivým označeným kandidátům jiných stran a dále se dopočítá počtem kandidátů z označené strany až do počtu, kolik zbývá do 45 pro Prahu 6, resp. 9 pro město Praha.

Kdy ještě je lístek neplatný?

✗ Pokud není označená žádná strana nebo kandidát, hlasovací lístek není vložen do úřední obálky, je přetržený nebo obálka obsahuje více lístků do stejného zastupitelstva.

Oba volební lístky (do zastupitelstva Prahy i městské části Praha 6) se ve volební místnosti vloží do jedné úřední obálky.

Lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k volbám, mohou požádat o přenosnou schránku, a to předem na tel. čísle 220 189 757.


Strany a jejich vylosovaná čísla

1 Koalice – Dohoda pro Prahu 6
2 ČSSD
3 Strana zelených
4 ODS
5 TOP 09
6 Věci veřejné
7 KSČM

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz