www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

  • Bývá zvykem, že se na závěr každé éry se bilancuje. Platí to i pro konec tohoto volebního období?
  • A o čem by podle vás měly být příští čtyři roky v Praze 6?
  • Letiště Ruzyně se rozvíjí a připravuje novou ranvej. Neobáváte se, že se tím zhorší život občanů některých částí Prahy 6?

Bývá zvykem, že se na závěr každé éry se bilancuje. Platí to i pro konec tohoto volebního období?

Nejlepší je, když každý bilancuje sám pro sebe, zda si skutečně všiml nějakých pozitivních změn či nikoliv. Nicméně, chce-li někdo komplexní pohled na uplynulé čtyři roky, nabízíme k prohlédnutí Zprávu o Městské části Praha 6 za období 2006 až 2010. Tato více nežli stostránková publikace vznikla, když jsme se pokusili ohlédnout a tzv. si zamést před vlastním prahem. Zpráva o Praze 6 je určitě zajímavé čtení pro všechny, komu není lhostejné místo, kde žije nebo pracuje. Proto je distribuována volně na radnici a bude také na webových stránkách ke stažení.

A o čem by podle vás měly být příští čtyři roky v Praze 6?

Kromě toho, že bychom měli dokázat udržet pozici nejzelenější a nejčistší části Prahy, stejně tak pozici městské části s nejvyšším počtem parků a dětských hřišť, nejnižší kriminalitou a nejnižší nezaměstnaností v hlavním městě, je potřeba věnovat se tématům sociálním, vzdělávacím a dopravním.

Čemu konkrétně?

Je potřeba vybudovat další dům s pečovatelskou službou, připravit další komunitní centra s podobným programem nedávno otevřenému centru pro seniory ve Šlejnické ulici či seniorská hřiště. Nesmí se zapomínat na další zvyšování kapacit školek, stejně tak je potřeba řešit obtížnou situaci našich občanů při parkování a prosadit nakonec náš návrh parkovacích zón. Přestože podle průzkumů jsou občané Prahy 6 ve velké většině se zdejším životem spokojeni, ještě není zdaleka všechno tak skvělé, aby se na tom nedalo pracovat a zlepšovat to.

Letiště Ruzyně se rozvíjí a připravuje novou ranvej. Neobáváte se, že se tím zhorší život občanů některých částí Prahy 6?

Právě naopak. Sice jsme schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků v Liboci a Ruzyni Letišti Praha. Ale právě tato smlouva dává městské části do rukou nástroj na ochranu zájmu občanů Prahy 6. Podmínkou platnosti smlouvy je možnost regulovat provoz na letových drahách v případně, že by došlo ke zhoršení životního prostředí, zejména hluku, na území Prahy 6, jmenovitě na území Baby.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz