www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201010.pdf
(formát PDF, velikost 4.9 MB)

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

Ladronkafest dodal inspiraci

Senioři mohou zahnat nudu při nových aktivitách

Tenisté z Aritmy sklízí úspěchy

Na „šestce“ se hraje fotbalová liga

Český junior triumfoval

El Niňo vstoupilo do Ligy mistrů porážkou

Aritma hostila fotbalové reprezentantky

ZUŠ Ch. Masarykové otevřela nové sídlo a slaví 50 let

Podzimní sezóna v Kaštanu

Unikátní výstava ukáže spojení města a dopravy

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Vlastivědné vycházky

Posaďte se k Hurvínkovi

Evropská se stala alejí slavných osobností

Zámeček Kajetánka ožívá, zatím opravami

Mezi vynikajícími učiteli je letos více mužů

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 6 a hl. města Prahy

Volby do Senátu

Zastupitelé jednali naposledy, také o letišti

Farmářské trhy do půlky října každou sobotu

Zrakově postižení testovali naváděcí systém

Kolem Blanky je klid, dopravu nyní omezuje stavba metra

Lidé jsou v Praze 6 spokojení s pořádkem, ale ne s parkováním

Děti chodí do nové školky vedle školáků

Kaple sv. Michala je opět krásná

Dům J. Seiferta i A. Eliáše neminete bez povšimnutí

Nové dráhy testovali sportovní kmotři

Čestnými občany jsou letos zpěvačka a výtvarník

Můj drahý národ český neskoná… zpívala Libuše

Dominik Duka promluvil o církvi i o svém volném čase

Radnice vystavuje Perspektivy Prahy 6, hledá se budoucí tvář Ruzyně

V Ruzyni vznikla nová obytná čtvrť. Zatím však jen na papírech pod pery architektů. Časem by se však mohla proměnit ve skutečnou a skladové areály by nahradily domy, obchody a hřiště. Do debaty o její podobě se mohou zapojit sami občané.

Sedmdesátihektarové území v Ruzyni mezi ulicemi Drnovskou a Vlastinou zabírají skladové areály, betonárka a částečně využívaný areál kasáren a sportoviště ministerstva obrany. Plocha obehnaná zdmi a ploty se do města nehodí. Podle starosty Tomáše Chalupy tam patří domy, náměstí s parkem, škola, hřiště a obchody, které by v souhrnu vytvořily novou obytnou čtvrť. „Stávající funkční využití území je vzhledem k jeho exkluzivnímu umístění v rámci Prahy naprosto nevhodné,“ domnívá se. Radní ve své vizi zašli tak daleko, že vypsali urbanistickou soutěž na tvárnění tohoto prostoru. Zúčastnilo se jí 51soutěžících z renomovaných architektonických týmů, kteří vyjádřili svoji představu, jak vhodně naložit s prostorem, který je v podstatě uvnitř zástavby a v lukrativním prostoru poblíž Hvězdy i Šárky.

 
Výstavu Perspektivy Prahy 6 lze vidět na nám. Svobody do 10. 10. Výsledky soutěže pak i na Dědině.

„Jde o návrhy na řešení a nápady na transformaci industriálního území, kde by v budoucnu mohla vyrůst nová čtvrť přibližně pro deset tisíc obyvatel, kde by měly převahu rodinné domy nad činžovními,“ doufá starosta Tomáš Chalupa, který se navíc těší, co tomu řeknou lidé. „Názor veřejnosti bývá často odlišný od názoru expertů, kteří byli členy poroty. Jsou tam návrhy umírněné, konzervativní, ambiciózní a skromné, ale také výbušné až šokující,“ komentuje výstupy ideové soutěže Chalupa. Některé návrhy mají sídlištní charakter navazující na Dědinu, jiné zapojují bioarchitekturu, jeden obehnal zelený prostor domy jako hradbami, jiný skryl veškerou dopravu pod zem. Řada návrhů pracovala s možností umístění areálu vysokoškolských kolejí, které by nahradily strahovský kampus. Radnice nechala soutěžícím volnou ruku, a tak nebyli svázáni stávajícím stavem ani územním plánem. Rozlehlé sklady se v nových návrzích až na jeden případ neobjevily.

Návrhy nové čtvrti si lze prohlédnout na výstavě Perspektivy Prahy 6 před Skleněným palácem na náměstí Svobody do 10. října. Návrhy jsou k vidění i na Dědině. Porota složená z odborníků ocenila čtyři návrhy, které získaly finanční odměnu. „Nebylo to jednoduché, porota hodnotila návrhy dva dny,“ řekl starosta.

„Posuzovali jsme zejména začlenění čtvrti ve vztahu k okolí, hodnotili jsme i řešení dopravní obsluhy,“ dodal vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 6 Bohumil Beránek. V budoucnu by součástí nové čtvrti mohla být zastávka prodloužené tramvaje z Divoké Šárky, stanice metra i modernizované železnice.

Soutěž je pouze jedním z prvních kroků. Neznamená, že si radnice vybere některý z návrhů, a ten bude chtít realizovat. „Cílem soutěže bylo získat představu, nápady, ze kterých vybereme základní funkční vstupy, a ty budeme prosazovat do nově vznikajícího územního plánu,“ vysvětluje Bohumil Beránek. „Zároveň je to způsob, jak zahájit debatu s veřejností.“ Na základě nových nápadů se také otevřou možnosti pro jednání s vlastníky pozemků a případnými investory. „V daném prostoru bude potřeba regulovat investice už s ohledem na budoucnost,“ dodává.

Originální návrhy nové čtvrti nejsou jediným lákadlem výstavy Perspektivy Prahy 6, která probíhá ve Skleněném paláci denně od 10 do 19 hodin. Mezi vystavovanými panely je například návrh od architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha na finální podobu křižovatky Malovanka, která by měla být ukryta pod jakýmsi „zeleným kobercem“. Městská část nechala studii na zkrášlení a zatravnění křižovatky od těchto architektů rozpracovat. „Zatravnění Malovanky musí chtít především místní obyvatelé, neboť to budou především oni, kteří budou v budoucnu s touto stavbou žít v každodenním kontaktu,“ říká starosta Tomáš Chalupa, který přijímá názory veřejnosti na emailové adrese tchalupa@praha6.cz.

Výstava nabízí i ohlédnutí za realizovanými projekty, jako je rekonstrukce budovy radnice, revitalizace parků, opravy historických objektů, pohled na dokončené rekonstrukce základních škol nebo rozšíření volnočasového areálu na Ladronce.

Do urbanistické ideové soutěže na přeměnu průmyslové zóny v Ruzyni se přihlásilo 51 týmů architektů. Měli za úkol navrhnout vybavenou obytnou čtvrť – bytové domy, školy, obchody a služby a zároveň se vypořádat se stávajícími objekty – sklady, areálem ministerstva obrany a záměrem výstavby kolejí ČVUT. Porota finanční odměnou ocenila projekty týmů LOXIA, Atelier M1 Architekti, Šafer Hájek Architekti a skupinu Jakub Cígler, Václav Malina, Jan Hofman, Pavel Neuburg, Jan Ferenčík.

 
Šafer Hájek Architekti

 
Jakub Cígler, Václav Malina, Jan Hofman, Pavel Neuburg, Jan Ferenčík

 
Atelier M1 Architekti

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz