www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

100 let po svém vzniku a nyní po rekonstrukci se veřejnosti opět otevře Bílkova vila na Hradčanech. Návštěvníci se do ní znovu po dvou letech podívají 24. září. V rámci expozice budou zpřístupněny významné archiválie týkající se umělcova života.

Vila patří od roku 1962 Praze, od roku 1963 ji spravuje Galerie hlavního města Prahy. Vila s ateliérem byla postavena podle návrhu sochaře a architekta Františka Bílka (1872 až 1941), jednoho z nejvýraznějších představitelů expresivního pojetí secesního symbolismu. Budova se nachází v Mickiewiczově ulici. Vila z roku 1911, jedna z nejpůvodnějších architektur českého symbolismu, se dochovala v podstatě v původním stavu. Je příkladem komplexního uměleckého díla, které navzájem propojuje prvky architektonické, sochařské a uměleckořemeslné.

Před lety byla obnovena měděná střešní krytina a doplněno zateplení. Rekonstrukcí prošlo podkroví, zmodernizována byla kotelna. V posledních dvou letech se pracovalo na opravách rozvodů elektřiny, vzduchotechniky a klimatizace. Rekonstrukce se dočkala i chátrající zahrada.

Novou expozici vily vytvořil historik umění Petr Wittlich, kurátorkou projektu je Sandra Baborovská. Ve vile otevře galerie rovněž Bílkovo centrum, ve kterém budou badatelům zpřístupněny významné archiválie týkající se umělcova života.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz