www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Praha 6 poslala materiální i finanční pomoc do zaplavených Heřmanic na Liberecku. Na pomoci se podíleli i občané a zaměstnanci radnice.

Takřka se stejnou rychlostí, s jakou voda zalila v polovině srpna vesnice na severu Čech, začala radnice Prahy 6 organizovat pomoc lidem ze zaplavených oblastí. S vědomím rčení ,kdo rychle dává, dvakrát dává´ vytipoval starosta Tomáš Chalupa společně se senátorem za Liberecko Přemyslem Sobotkou obec Heřmanice, kam hned první den po srpnových záplavách zamířilo první auto s materiální pomocí. Vesnice Heřmanice, ležící ve frýdlantském výběžku poblíž hranic s Polskem, se stala jednou z nejhůře zasažených. Povodňová vlna ničila domy, auta i silnice.

Praha 6 poslala do Heřmanic 30 vysoušecích a odvlhčovacích zařízení a kalových čerpadel. Nákup za necelého půl milionu korun schválili bleskově radní, kteří zároveň rozhodli o jejich zapůjčení postižené obci. Na pomoc Heřmanicím zareagovali i občané Prahy 6, kteří na sběrné místo na radnici přinášeli věci, kterých se v Heřmanicích nedostávalo. „Pomoc postiženým obcím při přírodních katastrofách je pro nás samozřejmostí. Starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný konkrétně uvedl, co v obci potřebují. Šlo o kýble, košťata, úklidové prostředky, pytle na odpad nebo gumové rukavice,“ konkretizoval pomoc starosta Tomáš Chalupa. Během jednoho dne lidé dokázali shromáždit potřebné věci, které odvezlo auto do Heřmanic.

Obdivuhodně zareagovali i zaměstnanci radnice Prahy 6, kteří uspořádali dvoudenní finanční sbírku formou odečtení z výplat a vybrali mezi sebou celkem 103 tisíc 350 korun. „Velmi jim za tento projev solidarity děkuji. Je vidět, že nejsou jen profesionály na svých místech, ale také lidmi se srdcem na pravém místě,“ řekl tajemník úřadu Václav Pátek.


Praha 6 poslala pomoc do Heřmanic. Pomoc v nouzi jí není cizí. V minulosti takto pomáhala Šenovu u Nového Jičína, Veselí nad Lužnicí, Tatrám, zaplavenému Karlínu. Velké zkušenosti má se záplavami v Dolním Sedlci v roce 2002, kdy ještě patřil k Suchdolu.


Zvýšené množství srážek uvedlo do bdělosti i povodňový štáb Prahy 6. Ten pro případ okamžité potřeby rozšířil počet naplněných pytlů s pískem ze stálých 100 ks na aktuálně naplněných 500 ks.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz