www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Senioři mohou měnit byty za menší

Městská část vyhlašuje v rámci programu deregulace výběrové řízení na pronájem malých obecních bytů seniorům z Prahy 6.

Většina z více než padesátky nabízených bytů má dispozice 2+kk a nepřesahuje rozlohou 50 čtverečních metrů a nachází se v lokalitě sídliště Dědina, část pak Břevnova.

Díky programu deregulace mají senioři možnost platit v menším bytě menší deregulované nájemné. Zájemci o pronájem malého obecního bytu se podle podmínek radnice musejí zavázat, že dosud užívaný obecní či soukromý byt vrátí do užívání jeho majiteli. Další z podmínek je, že čistý příjem domácnosti po odečtení nákladů na bydlení nepřesahuje 2,5 násobek životního minima.

Žádosti o výměnu bytu většího za menší musejí být doručeny do podatelny úřadu Prahy 6 do 23. září do 16 hodin. Přihláška do výběrového řízení je k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ Praha 6, v kanceláři č. 208 odboru správy obecního majetku, oddělení bytů a nebytových prostor, Čs. armády 23 nebo na www.praha6.cz. V přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje, včetně ověřených podpisů.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz