www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Senioři mají nové komunitní centrum

Městská část otevírá první Komunitní seniorské centrum. To bude od září fungovat v Domě s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici. Určeno je nejen jeho obyvatelům, ale i ostatním seniorům a občanům se zdravotním postižením z Prahy 6. Senioři se zde mohou scházet při pravidelných programech.

„Naším záměrem je zapojit seniory do aktivizačního programu, podpořit je v soběstačnosti a pomoci jim při pře-dávání těchto dovedností a zkušeností dalším seniorům a spolubydlícím,“ říká radní pro sociální oblast Ondřej Balatka s tím, že jde o první podobné centrum v Praze 6. Právě radnice a její nově vzniklé oddělení péče o seniory přišlo s nápadem, jak využít prostory jídelny a zimní zahrady ve Šlejnické a nabídnout seniorům zajímavý pravidelný program, do kterého se mohou zapojit. Nabízené aktivity jsou zdarma a jsou otevřeny všem seniorům z Prahy 6.

Senioři se tak již od září mohou zúčastnit například relaxačního cvičení na židlích nebo tréninku paměti v rámci pravidelného týdenního programu. Ten je pak doplněn o přednášky o různých tématech, promítání filmů i společenské hry nebo poslech hudby a četbu. Ve výtvarných dílnách mohou procvičit fantazii i jemnou motoriku, v plánu jsou kurzy práce s počítačem. „Programy povedou většinou dobrovolníci z námi oslovených škol a organizací,“ říká Jitka Köcherová, vedoucí odboru sociálních věcí radnice. Do spolupráce by se měly zapojit i Městská a Národní technická knihovna, Národní galerie, vysoké školy z Prahy 6 nebo sokolské organizace. Policie ČR již v říjnu připraví sérii přednášek o bezpečnosti. V plánu jsou výstavy i taneční odpoledne.

Radnice plánuje i to, že nabízené aktivity rozšíří do domu s pečovatelskou službou v Liboci. „Je zde již domluveno jednou týdne relaxační cvičení na židlích, jedenkrát do měsíce promítání filmů s besedou a jedenkrát za 14 dní trénink paměti,“ sdělila Jitka Kocherová.

Veškeré informace poskytne Úřad MČ Praha 6 – oddělení péče o seniory – p. Vlčková Helena: 220 189 307, 4. patro, č. dveří 401, e-mail: hvlckova@praha6.cz, ČSA 23, Praha 6.

MČ Praha 6 a Pečovatelská služba Prahy 6 zvou na slavnostní otevření Komunitního seniorského centra

9. září od 14 do 16.30 hodin

Program:
14:00 – 14:15 Uvítací projevy
14:20 – 14:35 Vystoupení dětí z MŠ Čínská
15:00 – 15:30 Přednáška o Canisterapii z o. s. Psi pro život s Janou Drvotovou
15:45 - 16:00 Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou

Klienti i návštěvníci si mohou vyzkoušet zručnost ve výtvarné dílně s lektorkou Zuzanou Valenovou. Celé odpoledne bude vyhrávat Česká lidová muzika staropražské a české lidové písně a slovem bude provázet divadelnice a herečka Dana Vacková.

Program Komunitního seniorského centra v září

Dům s pečovatelskou službou, Šlejnická 5, Praha 6
Pondělí 6. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Čtvrtek 9. 9. 14 – 16:30 hod.

Slavnostní zahájení provozu Komunitního seniorského centra
Pondělí 13. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Úterý 14. 9. 14:30 – 16 hod.

Trénování paměti s Helenou Vlčkovou
Středa 15. 9. 13 – 14.30 hod.

„Moderní poznatky v biomedicíně“ – úvodní přednáška Mgr. V. Vymětalové z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT k plánovanému cyklu přednášek v říjnu
Pátek 17. 9. 9 – 11:30 hod.

Výtvarná dílna s MgA. Zuzanou Valenovou – seznámení se s jednoduchými výtvarnými technikami, posílení jemné motoriky, fantazie
Pondělí 20. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Úterý 21. 9. 15:30 – 17 hod.

PC kurz pro zvídavé seniory s Kateřinou Telínovou
Středa 22. 9. 14:30 – 16 hod.

Rozloučení se s létem – Povídání o Portugalsku – Mgr. Pavel Vykydal z o. s. Home senior o Portugalsku z pohledu studenta na roční stáži, zajímavosti ze všedního i nevšedního života Portugalců. Ochutnávka portského vína
Pátek 24. 9. 16 – 18 hod.

Videokavárna – posezení při filmu s Romanem Pluhařem
Pondělí 27. 9. 15 – 16 hod.

Cvičení na židlích s Mgr. Hanou Jelínkovou
Středa 29. 9. 14 – 16 hod.

Putování za předky aneb „Jak se tvoří rodokmen“ – beseda České genealogické a heraldické společnosti v Praze, o.s., přednáší Helena Voldánová

Informace: Úřad MČ Praha 6 – oddělení péče o seniory – p. Vlčková Helena: 220 189 307, 4. patro, č. dveří 401, e-mail: hvlckova@praha6.cz, ČSA 23, Praha 6.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz