www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Radní Prahy 6 vyhlásili soutěž o Cenu starosty Městské části Praha 6. Nominace se týká staveb, které byly realizovány na území Prahy 6 v období posledních pěti let.

Účelem udílení ceny je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu (novostavbu či rekonstrukci) prezentující místní architektonickou kulturu.

Ocenění má podpořit zájem veřejnosti i investorů na vytváření staveb odpovídajících svojí architektonickou kvalitou nejpřísnějším estetickým a technickým kritériím současnosti. „Cena starosty bude každoročně udělována investorovi, který realizací novostavby či rekonstrukcí stávajícího objektu nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí Prahy 6, jehož realizace je nejlépe zapojena do stávajícího prostředí, řešení je vtipné, nápadité a provozu schopné, a které bylo realizováno v souladu s požadavky vyhlášek a správních povolení,“ zdůvodnil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Návrh na nominaci v letošním prvním ročníku může podat kdokoli písemně na adresu tajemníka soutěže ing.arch. Bohumil Beránek – vedoucí Odboru územního rozvoje ÚMČ P6, tel.:220 189 900, email: cenastarosty@praha6.cz. Termín podání návrhu je 13. 9. 2010. Písemný návrh musí obsahovat označení nominovaného díla, údaje o autorovi, údaje o investorovi a důvod, pro nějž je dílo nominováno. Návrhy mohou obsahovat grafické přílohy či fotografie.

Vybraný objekt bude označen plaketou „Cena starosty Městské části Praha 6“ a investor získá finanční odměnu 50 tisíc korun. Pro posouzení návrhů jmenovala rada městské části porotu složenou z odborníků v oblasti architektury. která bude jmenována každý rok. Členem poroty nesmí být architekti, jejichž díla byla navržena k nominaci. Návrh poroty stvrzuje starosta a schvalují radní. Cena starosty je cenou prestižní a bude udílena každoročně v rámci oslav Dne Prahy 6, případně v rámci pořádané výstavy rozvojových programů. Součástí ocenění je i propagace díla městskou částí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz