www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

Praha 6 zahájila v srpnu obnovu tří zanedbaných parků. Během jednoho měsíce by měly být dokončeny rekonstrukce parku na Malém Břevnově, Ve struhách a ve Vokovicích.

Úpravy nebudou nijak dramatické, přesto by se měly výrazně podepsat na zkrášlení veřejného prostranství. Přibudou dětská hřiště.

Malý Břevnov se prosvětlí

Zanedbanému parku na Malém Břevnově by měla dát rekonstrukce přívětivější tvář. „Jedná se o rekonstrukci plochy mezi ulicemi Moravanů a Slezanů,“ uvedl místostarosta Jan Záruba. Jedním z důvodů, proč Praha 6 přistoupila k obnově parku, je to, že se v něm scházejí bezdomovci. Účelem úprav je park prosvětlit. Proto již v srpnu došlo k prořezům a kácení keřů i necelé dvacítky stromů. „Tyto budou nahrazeny novými, vhodnějšími stromy a keři,“ uvedl Záruba. „Úpravy se dotknou jako u ostatních rekonstruovaných parků zeleně a cest a přibude i koutek pro děti s moderními herními prvky,“ dodal místostarosta. Vchod na dětské hřiště pak bude možný jak z parku, tak ze sousední mateřské školky. Do parku se doplní lavičky a odpadkové koše. Od rušné ulice Bělohorské park oddělí protihluková stěna z gabionových košů vyplněných lomovým kamenem s vloženými poli z dřevěných palisád. Za rekonstrukci parčíku zaplatí městská část 5,7 milionů korun.

Struhy zůstanou průchozí

Úpravy začaly v srpnu i v parku Ve struhách. Uvažovaný projekt japonské zahrady v parku podél ulice Na Marně je zapomenut. „Projekt navržený architekty se nelíbil ani radnici, ani občanům, navíc byl drahý. Proto jsme od nápadu ustoupili,“ řekl místostarosta Záruba. V rámci revitalizace nebudou káceny žádné stromy a provedou se pouze dílčí úpravy zeleně. Park nebude mít původně uvažovaný altánek, ani nebude oplocen. Oplocení dostane jen plácek ke sportování, který bude opraven a tak jako celý park nadále zůstane přístupný veřejnosti. Součástí díla je oprava stávajících cest zámkovou dlažbou. Nadbytečné asfaltové plochy se nahradí z části zelení. Nově zaústěno bude ve své spodní části koryto potoka. Celková cena parkových úprav bude 5,7 milionu korun.

Vokovické náměstíčko bude mít fontánku

Originální kompozice ulic v zástavbě starých Vokovic bude mít znovu po letech důstojně vypadající náměstíčko při ulici V Středu. Úpravy by měly být hotové do konce měsíce.

„Cílem návrhu je jednak celkové dopravní zklidnění prostoru náměstíčka, jednak úpravy, které dají místu význam ústředního společenského prostoru,“ říká místostarosta Záruba odpovědný za životní prostředí.

Náměstí už nebude průjezdné, středem se stane společenský shromažďovací prostor, ze kterého povedou parkové cesty, dlážděné žulovou mozaikou. Zbývající prostor po stranách vyplní záhony, altánek porostlý pnoucími růžemi a nově také dětské hřiště s prolézací sestavou a pérovou houpačkou. Přibudou lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Doslova osvěžujícím prvkem náměstíčka bude fontána. Za úpravy náměstíčka městská část zaplatí 5,26 milionu korun.


Náměstíčko V Středu již nebude průjezdné. Nový park bude mít jak odpočinkovou část pro seniory, tak hřiště pro děti. Návrh připravila architektonická společnost VHE a spol., stejně jako úpravu parku Malý Břevnov.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz