www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Radní Prahy 6 reagují na podněty občanů týkající se obav ze stavby metra a připravují ustanovení expertního týmu, který se bude skládat z odborníků oboru výstavby podzemních staveb.

Tento nezávislý nepolitický tým bude po dobu výstavby sledovat jak přípravu, tak i realizaci stavby a hájit zájmy Prahy 6 a jejích občanů z hlediska bezpečnosti a dopadů na životní prostředí. „V tomto směru spolupracujeme s ČVUT, se kterým máme dlouhodobou smlouvu o spolupráci. Vyzván ke spolupráci bude i Báňský úřad,“ uvedla koordinátorka strategického rozvoje Prahy 6 Jaroslava Trnková. Současně se pracuje na přípravě způsobu komunikace veřejnosti s touto expertní skupinou. Po nalezení vhodného modelu bude postup pro předávání podnětů zveřejněn v časopisu Šestka.

Prázdninový propad tunelu Blanka vyvolal obavy mezi některými obyvateli sídliště Červený vrch. Podle Františka Poláka, mluvčího společnosti Metrostav, která stavbu realizuje společně s Hochtief CZ, obavy nejsou na místě. Jedním z důvodů je fakt, že tunel metra má v průměru 6 metrů proti tunelům Blanky, které mají průměr 12 metrů. „Riziko propadu zeminy není poloviční, ale mnohonásobně nižší,“ říká Polák.

Druhým zásadním rozdílem je použití moderní TBM metody. Tento způsob ražby překonává jiné rychlostí, bezpečností a z pohledu délky díla i nižší cenou. Tunely začnou na jaře razit dva plnoprofilové zeminové štíty. Štít 609 zaháji ražby příšti rok v dubnu a 610 vyjede v červenci.

1. milník splněn

Stavba prodloužení trasy metra A pokračuje přípravou stavenišť v místech budoucích stanic a zařízením stavebního dvora při Evropské v místě původní točky tramvaje.

V ulici K lánu byly dokončeny vjezdy a výjezdy z Kladenské ulice. Současně byly položeny panelové základy pod buňkoviště u Billy a u Kladenské. Na Petřinách je hotov geologický průzkumný vrt a probíhají laboratorní zkoušky.

Na Břevnově je již dokončena ražba 165 metrů dlouhé štoly Vypich („Kateřina“), čímž se splnil 1. milník celé stavby. Pokračují práce na rozrážce traťového dvoukolejného tunelu vlevo k Motolu, vpravo na Petřiny. Rubanina se průběžně odváží na skládky mimo město. Montážní šachta pro štíty TBM je vyhloubena 18m pod úroveň terénu. Štola Petřiny („Markéta“) má vyraženo cca 220 m v kalotě.


Informační středisko k metru je otevřeno v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hod.

Zástupci stavby zde veřejnosti poskytují informace ke stavbě, prohlédnout si lze aktuální fotografie a plány.

Veřejnost si zde může prohlédnout i model zeminových štítů metody TBM (viz foto)

Jak pracují štíty

Válcové stroje s průměrem 6 m a délkou kolem 90 m budou v podzemí pracovat nepřetržitě. V razicí fázi bude řezná hlava s valivými dláty a řeznými zuby ukrajovat horninu rotováním. Hydraulické písty ji budou současně odtlačovat od hotového ostění. Rozpojená hornina, smíchaná s chemickým prostředkem, v něm vyplní uzavřenou odtěžovací komoru. Působením své hmotnosti a i tlaku v ní vytvoří reakci proti možné deformaci horninového masivu. Aby bylo čelo výrubu neustále stabilizované, hornina se bude z komory odebírat v přesně řízeném množství. Z tunelu ji odstraní dopravní pásy. Ve druhém režimu nastane fáze výstavby ostění z prefabrikovaných betonových dílců. Po smontování celého prstence se volný prostor mezi vnějším povrchem ostění a výrubem vyplní vhodnou injektážní směsí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz