www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201009.pdf
(formát PDF, velikost 6.7 MB)

Praha 6 slaví 90. narozeniny

Senioři mají nové komunitní centrum

Senioři mohou měnit byty za menší

Obědy doplácí obec

Dny seniorů jsou v říjnu

Zaplavené Heřmanice dostaly pomoc od Prahy 6

Nezahálejte, přijďte se bavit

Týden zdravé šestky nabízí 130 aktivit pro malé i velké

Cvičení s Prahou 6 i v září

Bílá hora znovu pod palbou

Bílkova vila se otevírá po rekonstrukci

Semafor přetvořil klasiku po svém

Dvě století české kultury s Máchou

Kytara napříč žánry i Prahou 6

Kdyby babybox zachránil jediný život, tak se vyplatí

Píseckou bránu zaplní tlouštíci

ÚVN Praha má nového ředitele

Cena starosty vyzdvihne kvalitní architekturu

Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Šárkou letos zazní opera Libuše

Tomíčkův memoriál láká závodníky i veřejnost

Radnice rozšiřuje služby, bude fungovat i o víkendu

Garáže na úřadu jsou zdarma na hodinu

O květinové granty byl zájem

Praha 6 má dalšího partnera

Schůzku na radnici zařídí internet

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

Poslední neopravená škola již září novotou

Dotazy k metru zodpoví veřejnosti odborníci

Část Blanky stojí, dokončení se ale nezpozdí

Úleva! Tramvaje opět jezdí přes Hradčanskou

Nové školky se dostavují a nabírají nové děti

Městská část zahájila rekonstrukce dalších parků

12. ročník Author pražská 50

Před říjnovými volbami si zkontrolujte doklady

15. a 16. října se budou konat volby do Zastupitelstva hl. města Prahy a volby do Zastupitelstva městské části Praha 6. Současně s nimi proběhne v tomto termínu první kolo senátních voleb.

Na rozdíl od komunálních voleb, které se vztahují na všechny voliče s trvalým bydlištěm v Praze 6, svého kandidáta do Senátu bude volit pouze část Prahy 6. Senátora v tomto volebním období nevolí lidé z Bubenče, Hradčan a Střešovic.

Oproti parlamentním volbám se v případě komunálních voleb nevydávají voličské průkazy. „Volit lze pouze v místě trvalého bydliště,“ vysvětluje Olga Králová, vedoucí odboru vnitřních věcí. „I z toho důvodu je důležité, aby si lidé, pokud chtějí volit, naplánovali odjezd na víkend tak, aby stihli otevřené volební místnosti,“ dodává. Pro senátní volby se sice volební průkazy vydávají, ale jejich využitelnost je minimální. „Lze s nimi volit pouze v rámci stejného volebního obvodu,“ uvádí Králová s tím, že tuto možnost využijí například členové volebních komisí.

Během září a začátku října mají lidé možnost nahlédnout do volebních seznamů, a to v případě, že si nejsou jistí, že jsou na seznamu. To je možné podle Králové například při změně jména. V případě změny adresy by úřad měl být informován. Seznamy voličů jsou k dispozici na odboru vnitřních věcí úřadu. Zároveň by si lidé měli předem zkontrolovat platnost průkazů totožnosti, kterými se budou u voleb prokazovat. Jak informovala vedoucí odboru osobních dokladů Jana Janoutová, bude v době konání voleb zavedena mimořádná pracovní doba v úseku občanských průkazů a cestovních dokladů,a to v pátek do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Hlasovací lístky se budou roznášet do schránek na začátku měsíce října. Lístky do obou zastupitelstev a případně do senátu budou umístěny společně v jedné obálce formátu A4. „Obálky jsou veliké, je nutné, aby lidé zkontrolovali velikost svých schránek a přístup k nim, aby bylo možné lístky doručit,“ upozorňuje Králová.

V případě, že lidé lístky neobdrží do tří dnů před volbami, mohou si je vyzvednout na radnici, případně je dostanou ve volební místnosti. Olga Králová však apeluje na to, aby si lidé v případě křížkování jednotlivých kandidátů lísty připravili již doma. „Přispějí tak k hladkému průběhu voleb a před plentami se nebudou tvořit fronty,“ říká. Při posledních komunálních volbách jeden „volič rekordman“ zůstal za plentou celé dvě hodiny a komise byla nucena opatřit ještě jednu náhradní zástěnu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz