www.praha6.cz
email

Zemřel střešovický živnostník Hudera

V neděli 9. května zemřel zakládající člen Spolku břevnovských živnostníků a jeho dlouholetý místopředseda pan Jaroslav Hudera. Byl jedním z prvních živnostníků, který obnovil po roce 1989 rodinnou firmu úspěšně podnikající již za první republiky.

Jeho zásluhou byl zachován i původní prapor řeznického cechu. V roce 1992 se aktivně účastnil založení Spolku břevnovských živnostníků a byl zvolen do funkce jeho místopředsedy, kde po řadu volebních období aktivně působil. Obnovení oslav Břevnovského posvícení bylo z velké části jeho zásluhou. Po ukončení aktivní činnosti ve Spolku v roce 2009 byl členy jmenován čestným členem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz