www.praha6.cz
email

Závěr května patřil dětem

Děti v Praze 6 si vkvětnu užívaly. Buď se mohly jen tak bavit na dětských dnech nebo rozvíjet své dovednosti na akcích, které pořádaly organizace věnující se volnočasovým aktivitám dětí.

Městská část uspořádala pro děti Dětský den na Petynce. Pěkné počasí sice ještě na koupání nebylo, ale i tak si mohly užít spoustu netradičních atrakcí, a to i na vodě. Den dětí tradičně pořádalo i o. s. Hanspaulka. Třídenní festival volnočasových aktivit Bambiriáda ovládl prostor u Vítězného náměstí a prezentovaly se Domy dětí a mládeže, turistické kluby nebo skautské oddíly. Sportovně pojaté bylo Kašpárkohraní ve Hvězdě, které se súspěchem konalo již druhým rokem. 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz