www.praha6.cz
email

Opravený vnitroblok má nové hřiště

Necelé tři miliony korun stála městskou část rekonstrukce vnitrobloku domů při ulici generála Píky v Dejvicích, která byla dokončena na konci května.

Ve vnitřním areálu domů byly opraveny mlatové cesty a vparku je nové dětské hřiště pro menší a větší děti a pro seniory sem městská část umístila soubor posilovacích strojů. Na základě reakcí místních obyvatel byla nad rámec projektu zachována a zrekultivována travnatá herní plocha pro míčové hry, ke které jsou umístěny basketbalové koše.

Protože prostor nového hřiště je proti původnímu režimu přes den veřejně volně přístupný, celý prostor bude oddělen od přilehlých dvorů oplocením se vstupními brankami pro jednotlivé domy, a to na základě požadavku obyvatel domů. Ti se obávali o bezpečnost a soukromí na svých dvorcích. Kolem vnitřního oplocení je vysazen břečťan, který časem odhluční a odstíní herní plochu.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz