www.praha6.cz
email

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Mateřské školy z Petřin se v květnu utkaly při své čtvrté olympiádě. Pořádala ji stejně jako vminulých letech mateřská škola Bubeníčkova.

Na školním hřišti ZŠ Petřiny-jih se sešlo 50 soutěžících dětí z okolních školek Volavkova, Sbíhavá, Na Okraji, MŠ Petřiny - jih a pořádající školky Bubeníčkova. Své síly měřily v hodu do dálky, štafetovém běhu, skoku do dálky a v přetahování lanem.

Finálnímu klání předcházela školní kola v jednotlivých mateřských školách, odkud vzešli finalisté. Děti nastoupily v dresech barvy své školky a se svojí „olympijskou vlajkou“. Vítězi se stali zelení zMŠ Na Okraji, druzí skončili žlutí zMŠ Sbíhavá, třetí modré družstvo z MŠ Volavkova, čtvrtí červení domácí, a medaili za 5. místo si odnesli oranžoví z MŠ Petřiny-jih.

Petřinskou školkovou olympiádu podpořila městská část, za finanční příspěvek pořídili organizátoři ceny pro vítěze. Na vítězné družstvo čekal pohár a sportovní náčiní, pro 2 – 5 místo byly připraveny koloběžky. Sportovní dárky pro každého soutěžícího věnoval starosta Tomáš Chalupa.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz