www.praha6.cz
email

Břevnovská MŠ Jílkova oslavila padesát let

Mateřská škola Jílkova na Břevnově oslavila 50 let svého trvání.

Rodiče a děti se sešli na velké zahradní slavnosti na zahradě školky, nechyběli ani pamětníci. Půl století provozu si všichni připomněli bohatým kulturním programem, stylovými dorty a soutěžemi pro děti. Mateřskou školu v klidné části Břevnova, kterou vede paní ředitelka Hana Kosová, nechala městská část zrekonstruovat před pěti lety. Ve dvou patrech budovy jsou umístěny 4 třídy a školku nyní navštěvuje zhruba stovka dětí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz