www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

201005.pdf
(formát PDF, velikost 5.3 MB)

Veřejnost a obce spojily síly proti hazardu

Galerie se v květnu uzavře

Koncerty s partnerskými městy: České flétny v Itálii, německá dechovka v Písecké

Senioři trénovali pamět

Senioři se vrací do školy

Sazeničky se promění ve stromy pro Afriku

12. Bambiriáda - 20. – 23. května na Vítězném náměstí

Vlastivědné vycházky

Teatrucho v Kaštanu

Tatran znovu kraluje florbalu

Author dětská 50 letos v novém kabátku

TJ Sokol Praha Střešovice zve na oslavu

Pohádkový den dětí

Aerobik ovládl Petřiny

Běhu Šárkou opět nepršelo

Na Markétě se pojede Grand Prix již počtrnácté

Pražský arcibiskup zamířil napoprvé do Břevnova

Květiny do oken platí radnice

100 let ZŠ Marjánka: kluci a holky zvlášť, i vojáci

ZŠ Marjánka slaví 100 let

Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Volby do PS parlamentu ČR 28. a 29. 5.

Zastupitelé jednali na Dědině

Centrum 6 připravuje databázi podnikatelů

Úklid zavře hlavní dráhu

TV 6 denně a v angličtině

Pozor, začínáme: Dejvická – Červený vrch – Veleslavín – Petřiny – Motol

Trhy na „Kulaťáku“ už budou pravidelně

Děti se fotily s Hurvínkem

Brána volného času dokořán

Práce na okruhu zavřou cestu tramvajím

Děravé ulice musí opravit vlastník

Plavecká sezona začala, příjezd zajištěn

Gymnázium získalo ocenění, zaměstnává hendikepovaného knihovníka

Koncerty ve Hvězdě

Cvičení v parcích znovu

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Vzpomínka na hrdinu odboje Josefa Balabána

Činnost odbojové skupiny Tři králové, a především jejího velitele generálmajora in memoriam Josefa Balabána, si 22. dubna připomněli účastníci pietního setkání ve Studentské ulici, kde má Balabán pamětní desku umístěnou v místě, kde byl v roce 1941 zatčen.

Skupina, kterou tvořil Josef Balabán spolu s Václavem Morávkem a Josefem Mašínem, udržovala spojení s velitelem československé rozvědky v Londýně generálem F. Moravcem. Mnohdy svými riskantními operacemi provokovala špičky pražského gestapa a získávala velmi cenné informace. Tito hrdinové patřili mezi zakládající členy vojenské odbojové organizace Obrana národa, kde vytvořili zpravodajskou a diverzní skupinu. Při jedné konspirativní schůzce v Dejvicích, která byla konfidentem vyzrazena, padl do rukou gestapa první ze Tří králů – Josef Balabán. Navzdory krutým výslechům nepodlehl. Nic nevyzradil a dokonce se mu podařilo dezinformacemi získat čas, aby jeho spolubojovníci mohli přemístit vysílačku, která zaručovala spojení s Londýnem.

Pietního aktu k 69. výročí zatčení se zúčastnili představitelé státu, obce, armády a společenských organizací. Ti zdůraznili především hrdinství této legendární skupiny a její podíl na pozvednutí ducha českého národa. Starosta Tomáš Chalupa při pietě zmínil Balabánovy dopisy, ze kterých je zřejmé obrovské hrdinství a odhodlanost. „Nebojte se, všechny nás postřílet nemohou,“ citoval starosta Balabánovy statečné výzvy.

Balabánův odkaz pro generace, které přicházejí po něm, je stále živý. Svobodu, za kterou Tři králové položili své životy, je třeba stále chránit, a jejich morální kvality dávat mladé generaci za vzor.


Legendární odbojář Josef Balabán má pamětní desku na rohu Studentské ulice.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz